Dobrý den, odkud pochází/z čeho vznikl název vesnice Jince?Děkuji za odpověď.

Text dotazu

Dobrý den, odkud pochází/z čeho vznikl název vesnice Jince?Děkuji za odpověď.

Odpověď

Předpokládá se, že místní jméno Jince znamenalo ves Jinců, tedy Jincovy rodiny.

Jince, ve staré češtině Junce(1353), Junecz(1399), Jynecz(1384), Gynecz(1380), Gincze(1605). Staročeské slovo junec = býček, volek, stálo u zrodu rodového a posléze i místního jména a vzniklo z přídavného jména jun = mladý Nejstarší doklad o Jincích pochází z roku 1352 a vztahuje se ke zdejšímu farnímu kostelu. V témže rocezde stála tvrz, na níž vládl Bořita Bořitovic z Jinec.

Podle dalšího možného výkladu je termín "jince" odvozen od slova "vinice". Místo, kde se pěstovalo víno, bylo tehdy zváno "jinice" a ztažením prostě "jince". Původ jména je tedy buď latinský (vinice = vinea, víno = vinum) nebo keltský (víno = fin), ale ten je asi zas odvozen z latiny. Uvažovat o původu slova "jince" lze i z praslovanského termínu "jiný". Obec a její obyvatelé byli nějak jiní – z toho pak vznikly názvy jako Jinočany, Jinonice a možná i Jince.


Použité zdroje

BLAŽEK, Václav. Co vypovídají místní jména o historii osídlení příbramského regionu. Podbrdsko, 2000, 6(7), s. 7-13. ISSN 1211-5169.

PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny. Díl II, CH-L. 1. vyd. Praha: Česká akademia věd a umění, 1949. 705 s.

ŠEFL, Jiří. Jak vznikl název obce Jince?. Jinecký zpravodaj. 2001(7), 24.

Proč Jince? To se přesně neví, ale takový název je jen jeden. Příbramský deník [online]. 2014, (30), 2 [cit. 2022-10-31]. ISSN 1210-7360. Dostupné z: http://www.pribramsky.denik.cz

ŠVESTKOVÁ, Ludmila. Místní jméno Jince znamenalo ves Jinců. Mladá fronta Dnes [online]. 2001, (63), 10 [cit. 2022-10-31]. ISSN 1210-1168.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Příbram

Knihovna

Knihovna Jana Drdy Příbram

Datum zadání dotazu

31.10.2022 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu