Dobrý den, mám dotaz, zda se ve Vaší knihovně nenacházejí tyto tituly (viz. níže)

Text dotazu

Dobrý den, mám dotaz, zda se ve Vaší knihovně nenacházejí tyto tituly (viz. níže)
Waldorfské školy, Montessoriovské školy, Daltské školy (daltonské vyučování), Freinetovské školy, Začít znovu, Zdravá škola.

Děkuji za informace a přeji pěkný den

Odpověď

Seznam literatury o Vámi zmíněných tématech, ne všechny knihy máme v našem fondu, takže jsem Vám ke každé knize do závorky napsala zkratku knihovny, ve které ji najdete. KMHK = Knihovna města Hradce Králové a SVK = Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Pokud byste měla ještě nějaký dotaz, neváhejte se na nás obrátit.

PRŮCHA, Jan. Alternativní školy. 2. upr. vyd. Praha: Portál, 1996. Pedagogická praxe. 106 s. (KMHK)

Waldorfské školy
POL, Milan. Waldorfské školy: izolovaná alternativa, nebo zajímavý podnět pro jiné školy?. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995, 165 s. ISBN 80-210-1097-5. (SVK)

STEINER, Rudolf. Výchova dítěte z hlediska duchovní vědy: Metodika vyučování a životní podmínky výchovy. 2.vyd.
Praha: Baltazar, 1993. 118 s. (KMHK)

ZUZÁK, Tomáš. Hledání vztahu jako základ pedagogiky. Vyd. 2., upr. Hranice: Fabula, 2004. 102 s. (KMHK)

GRUNELIUS, Elisabeth M. Výchova v ranném dětském věku: školky s waldorfskou pedagogikou. 1. vyd. Praha: Baltazar, 1992. 59 s. (KMHK)

Montessori
HAINSTOCK, Elizabeth G. Metoda Montessori a jak ji učit doma: školní léta. Přeložil Růžena Pokorná. Praha: Pragma, c1999, 166 s. ISBN 80-7205-662-x. (SVK)

ZELINKOVÁ, Olga. Pomoz mi, abych to dokázal: pedagogika Marie Montessoriové a její metody dnes. 1. vyd. Praha: Portál, 1997, 107 s. ISBN 80-7178-071-5. (KMHK)

KAUL, Claus-Dieter a Christiane WAGNER. Montessori konkrétně: příručka celostního vzdělávání dětí - nápady pro praxi. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Maitrea, 2014, 103 s. ISBN 978-80-7500-053-8. (SVK)

KAUL, Claus-Dieter a Christiane WAGNER. Montessori konkrétně: příručka celostního vzdělávání dětí - nápady pro praxi. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Maitrea, 2014, 77 s. ISBN 978-80-7500-054-5. (SVK)

LUDWIG, Harald. Vychováváme a vzděláváme s Marií Montessoriovou: (praxe reformně pedagogické koncepce). Vyd. 1. Praha: ČS EFFE, 2000, 131 s. ISBN 80-7194-266-9. (SVK)

Daltonské vyučování
WENKE, Hans a Roel RÖHNER. Ať žije škola: daltonská výuka v praxi. Brno: Paido, 2000, 125 s. ISBN 80-85931-82-6. (SVK)

RÖHNER, Roel a Hans WENKE. Daltonské vyučování: stále živá inspirace. 1. vyd. Brno: Paido, 2003, 156 s. ISBN 80-7315-041-7. (SVK)

Začít spolu
GARDOŠOVÁ, Juliana. Začít spolu: vzdělávací program: metodický průvodce pro předškolní vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 159 s. (KMHK)

KREJČOVÁ, Věra a Jana KARGEROVÁ. Vzdělávací program Začít spolu: metodický průvodce pro I. stupeň základní školy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003, 228 s. ISBN 80-7178-695-0. (SVK)

Zdravá škola
HAVLÍNOVÁ, Miluše. Program podpory zdraví ve škole: rukověť projektu Zdravá škola. 2., rozš. vyd. Praha: Portál, 2006, 311 s. ISBN 80-7367-059-3. (SVK)

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

Hradec Králové

Knihovna

Knihovna města Hradce Králové

Datum zadání dotazu

08.06.2015 14:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu