Etymologie slova tajemství

Text dotazu

Dobrý den, jaká je prosím etymologie slova tajemství?

Odpověď

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. V otázce etymologie slova tajemství zjišťujeme, že se jedná o staré domácí slovo. Dle Českého etymologického slovníku z r. 2015 je slovo tajemství odvozeninou od slovesa tajit (výskyt ve 14. stol.), jehož původ je všeslovanský (polská podoba je taić, ruská taíť, srbochorvatská tájiti). Je doložena i staroslověnská podoba taiti. Praslovanská forma tajiti je pak příbuzná se staroirským tāid – zloděj (k tomuto významu se vztahuje i staročeský výraz tat). Etymologický slovník jazyka českého z r. 1997 uvádí u hesla tajiti, že se jedná o výraz nacházející se u všech Slovanů. Z jeho příbuzných tvarů tajmo, potajmu se odvodilo tajemný a tajemství. A konečně Etymologický slovník jazyka českého z roku 1952 heslo rozepisuje: tajiti – praslovanské, z jazyka církevně slovanského, zahrnující především slova staroslověnská; příb. tanouti, příbuzná slova: substantivum taj, adjektivum tajný, adverbium tajmo a potajmu, adjektivum tajemný, substantivum tajemství (staročesky tajenstvie).

Staročeský výraz pro toto slovo je tedy tajemstvie či tajenstvie, a to ve významu tajemství, tajnost, mlčení, zjevení. Také Příruční slovník jazyka českého uvádí vedle slova tajemství i jeho zastaralou podobu tajenství ve významu nedostupná, nepochopitelná, nadpřirozená věc.

 

Použité zdroje

1. BĚLIČ, Jaromír, KAMIŠ, Adolf, ed. a KUČERA, Karel, ed. Malý staročeský slovník. 1. vyd. Praha: SPN, 1978. 707, [1] p.
2. HOLUB, Josef a KOPEČNÝ, František. Etymologický slovník jazyka českého. 3. přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1952. 575 s.
3. MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. 3. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 866 s. ISBN 80-7106-242-1.
4. Příruční slovník jazyka českého. Díl VI., T-Vůzek. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1951-1953. xvi, 1264 s.
5. REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. 3. vyd. Praha: Leda, 2015. 823 stran. ISBN 978-80-7335-393-3.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

Plzeň-město

Knihovna

Knihovna města Plzně, p. o.

Datum zadání dotazu

16.01.2017 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu