Dobrý den, co jsou rody koncovek?

Text dotazu

Dobrý den, co jsou rody koncovek?

Odpověď

Dobrý den,

 

koncovka je zakončení ohebných slov (tzv. flexivní sufix), které se při skloňování nebo časování slova mění. Na rozdíl od předpony nebo přípony nevytváří nové slovo, ale vytváří různé tvary téhož slova. V některých tvarech může koncovka chybět (tzv. nulová koncovka). Koncovka je též často považována za součást přípony (např. běžná přípona přídavných jmen -ný se pomocí koncovek při skloňování mění podle pádu, čísla i rodu).

 

Finální tvarotvorné přípony neboli koncovky jsou tvary, které se vyskytují na konci slova jako jeho poslední část slova. Po finální tvarotvorné příponě neboli koncovce se v rámci slova nebo slovního tvaru (na jeho tzv. absolutním konci) může vyskytnout už jedině postfix. Postfix je specifickým druhem slovotvorné přípony, která se klade na samotný, tzv. absolutní konec slova, tj. ještě za jeho poslední ) - koncovku. Někdy se postfixy také označují jako slovotvorné částice. Při skloňování nebo časování daného slova zůstává postfix na jeho absolutním konci v nezměněné podobě, zatímco slovo se pomocí obměny koncovek ohýbá (srov. t-o-ho-hle, t-o-mu-hle; věř-í-m-ť, věř-í-me-ť, věř-í-te-ť atp.). Jde např. o morfy: -si (c-o-si, jak-ý-si), -ž (c-o-ž, po-jď-0-me-ž), -ť (věř-í-m-ť, slyš-í-m-ť), -koli(v) (c-o-koli(v), č-e-mu-koli(v)), -hle (t-en-hle, t-o-ho-hle), -to (t-a-to, t-é-to, t-ím-to).

 

 Koncovky rozlišujeme na následující typy  : osobní, rodové, infinitivní a pádové.

 

Rodové koncovky se vyskytují ve tvarech příčestí činného a trpného (srov. děl-a-l-0, děl-a-l-a, děl-a-l-o, kup-ova-l-i, kup-ova-l-y, kup-ova-l-a; děl-á-n-0, děl-á-n-a, děl-á-n-o, kup-ová-n-i, ku-po-ová-n-y, kup-ová-n-a) a u obou přechodníků - přítomného a minulého (srov. ber-0-0-a, ber-0-ouc-0, ber-0-ouc-e, nes-0-0-a, nes-0-ouc-0, nes-0-ouc-e, tisk-n-0-a, tisk-n-ouc-0, tisk-n-ouc-e, děl-aj-0-e, děl-aj-íc-0, děl-aj-íc-e, kup-uj-0-e, kup-uj-íc-0, kup-uj-íc-e; u-děl-a-v-0, u-děl-a-vš-i, u-děl-a-vš-e, po-pros-i-v-0, po-pros-i-vš-i, po-pros-i-vš-e, při-nes-0-0-0, při-nes-0-š-i, při-nes-0-š-e).

 

Zdroj:

http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=778

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.01.2018 19:52

Anonym píše:
Pondělí 25.05.2020 16:41
děkuji za vysvětlení
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu