Řeka Mekong

Text dotazu

Zajímalo by mě, jaké má pořadí ve světovém a Asijském žebříčku z ohledu nejdelších řek, největších řek, nejvodnatějších řek či kolik lidí je na ní závislých.
Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

u žebříčků nejdelších řek světa jsme narazili na odlišné údaje.

Dle anglické verze Wikipedie i encyklopedie Britannicy je jihoasijská řeka Mekong 12. nejdelší řekou světa a 7. nejdelší řekou Asie o celkové délce 4,350 km s celkovou rozlohou 795,000 km2.  

http://www.britannica.com/place/Mekong-River

https://en.wikipedia.org/wiki/Mekong

Na stránkách treking.cz, které čerpaly ze Zeměpisného atlasu světa (Shocart 2003), a na české Wikipedii, je řeka Mekong uvedena sice o stejné délce 4, 350km, ale s touto délkou je 10. nejdelší řekou světa.

http://www.treking.cz/cestovani/nejdelsi-reky-sveta.htm

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mekong

Pokud pátráme po nejvodnatější řece světa, narazíme na tyto údaje:

„Z hlediska průtoku je Mekong na desátém místě na světě. Jeho řečištěm v ústí do Jihočínského moře proteče v průměru 15 900 m3 za sekundu. Během roku se průtok v závislosti na monzunových deštích dramaticky mění – poměr maximálního a minimálního průtoku dosahuje až 10:1.“

http://www.lideazeme.cz/clanek/mekong-tepna-indociny

Dle Mekong River Commission je průtok za sekundu 15 000 m3 a toto množství je dostatečné na to, aby uspokojilo potřeby více než desítky milionů lidí.

http://www.mrcmekong.org/mekong-basin/natural-resources/

Vaše druhá otázka byla, kolik lidí je odhadem na řece závislých. Dle rozličných zdrojů je to většina obyvatel, kteří v mekongské nížině žijí, takže asi 70-80 milionů lidí.

Mekong River Commission na svých stránkách mimo jiné uvádí, že pro většinu obyvatel povodí Mekongu je řeka hlavním místem obchodu, a na tamních „pultech“ se každoročně prodá přes 2 a půl tuny ryb (pro srovnání zhruba dvojnásobek úlovků v Severním moři). Z 60 milionů obyvatel, žijících v mekongské nížině, žije před 40% uvnitř 15km koridoru řeky, přičemž většina z nich žije v nejbližších 5km u břehu řeky. Řeka bez pochyb zajišťuje většině tamních obyvatel přístup k obchodu, potravě a živobytí i drobné dopravě.

Především ve svém dolním toku je řeka využívaná k zavlažování, a poskytuje vhodné podmínky především k pěstování rýže. 

Řeka je také proslulá svou biodiverzitou, tedy rozmanitostí druhů. Žije zde na 2500 druhů zvířat a 20 tisíc typů rostlin.

Hladina řeky se vyznačuje velkým sezónním kolísáním, v důsledku monzunových dešťů, a četností peřejí a vodopádů, lodní doprava je tedy na větší části toku možná jen s obtížemi.

Tamní obyvatelstvo momentálně zažívá rapidní změnu, jelikož neustálé se snižování hladiny řeky činí těžším konkurenci na regionálních i globálních trzích.

http://www.mrcmekong.org/topics/people/

Dle deníku The Guardian žije v nížině řeky Mekong 70 milionů lidí, přičemž pro všechny z nich je řeka zdrojem živobytí a životní jistoty.

http://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2015/nov/26/the-mekong-river-stories-from-the-heart-of-the-climate-crisis-interactive

Dle některých zdrojů je z povodí řeky Mekong vyváženo až 15% světové produkce rýže.

Momentálně také státy jihovýchodní Asie hodlají využít potenciál řeky Mekong a vystavět na ní celkem 25 přehrad a vodních elektráren. Dle deníku The Economist by se příjmy z prodeje elektřiny staly významnou položkou, co se týče příjmů do státní kasy.

Negativní dopady vystavění elektráren na řece Mekong ale snad přeci jen převládají.

Výstavbou by se přerušily migrační cesty ryb, které zůstávají významným zdrojem živobytí pro tamní obyvatele. Klesl by i objem produkce farmářů, jelikož řeka představuje hlavní zdroj vláhy a dobrých půdních podmínek pro pěstování rýže. Neposledním argumentem je, že by výstavba elektráren mohla výrazně poškodit místní faunu a flóru, která se vyznačuje svou biodiverzitou a mnoho druhů je silně citlivých na změnu životního prostředí.

http://zpravy.idnes.cz/mekong-reka-prehrady-0rg-/zahranicni.aspx?c=A160304_150023_zahranicni_ert

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.05.2016 21:30

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu