Dobrovolní pracovníci v knihovnách dle zákonu ze dne 9. července 1959 č. 53/1959 Sb. jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon)

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda existují nějaké prameny (informace) ze kterých by se dalo dovodit, jak bylo myšleno v zákoně 53/1959 dobrovolnictví. Jednalo se o dobrovolné knihovníky, nebo o aktivisty - dobrovolníky, kteří se nějak podíleli na činnosti knihovny - viz níže
 "Při výkonu své funkce se knihovník opírá o aktiv dobrovolných spolupracovníků knihovny."
"...doplňování a prohlubování potřebné kvalifikace zaměstnanců knihoven i dobrovolných pracovníků."

Nemohu nikde dohledat, co konkrétně bylo v praxi tímto myšleno. Týká se to opravdu lidí, kteří se dobrovolně zapojovali do aktivit v té které knihovně? Dle současné legislativy dobrovolný knihovník působící v neprofesionální knihovně, který není veden jako zaměstnanec, ale pobírá určitou, třeba jen jednorázovou, odměnu, není chápán jako dobrovolník.
Děkuji za případně vysvětlení nebo poskytnutý zdroj.§ 10

Pracovníci knihoven

1. Knihovník v lidově demokratickém státě plní významné politickovýchovné poslání a musí mít proto potřebnou politickou i odbornou kvalifikaci. Jeho povinností je zejména iniciativně získávat nové čtenáře, individuálně o čtenáře pečovat a všemi způsoby práce s knihou napomáhat ke zvýšení politického uvědomění a k uspokojování stále rostoucích potřeb občanů při prohlubování jejich všeobecného i odborného vzdělání a kulturního rozhledu. To se týká i knihovníků dobrovolných, jimž úřady, organizace a instituce, které zřizují a řídí knihovny, poskytují při plnění těchto úkolů všestrannou pomoc. Při výkonu své funkce se knihovník opírá o aktiv dobrovolných spolupracovníků knihovny.

2. Předpisy o kvalifikačních předpokladech pracovníků knihoven vydají, pokud to nepřísluší podle zvláštních předpisů do působnosti jiných orgánů, příslušné ústřední orgány a úřady v dohodě s ministerstvem školství a kultury a s ústředním výborem příslušného odborového svazu, zároveň stanoví, v kterých knihovnách pracují knihovníci z povolání.

3. Úřady, organizace a instituce, které zřizují řídí knihovny, zajišťují soustavné doplňování a prohlubování potřebné kvalifikace zaměstnanců knihoven i dobrovolných pracovníků.

Odpověď

Dobrý den,

Definici dobrovolného knihovníka (neboli neprofesionálního knihovníka) najdete v naší databázi TDKIV http://aleph.nkp.cz/F/JV6BARAH9USYGSHA4A1DAU4A92ESG3IXU951LINNTSM95A787J-47594?func=find-acc&acc_sequence=000014371

Podrobně se touto tematikou zabývá také tato publikace

Šeřík, Zdeněk. Československé knihovnické zákonodárství: cesta k zákonu a jednotné soustavě knihoven a jeho uskutečňování. 1. vyd. Praha: Orbis, 1962. 107 s. Knihovna osvětové práce.

Zde jen upozorňuji, že je chybně uveden autor - autorem je František Novotný.

Více se touto tematikou zabývá dobový knihovnický tisk. Pokud budete mít zájem máme ho k dispozici v Knihovně knihovnické literaturu (včetně výše uvedené knihy). Najdete nás v Národní knihovně, hlavní budově, ve 2. patře. Časopisy bude pravděpodobně nutno objednat z Hostivaře.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

 

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.12.2016 13:10

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu