Dobrá hodina

Text dotazu

Jde mi konkrétně o spojení z Čelakovského ohlasu "dívčina jako dobrá hodina". Byl to v té době neologismus, nebo šlo o užívající rčení?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

podobný dotaz jsme již zpracovávali, viz http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2011/dobra-hodina

dobrá hodina

ve spojeních "čekám tu dobrou hodinu", "trvalo to dobrou hodinu" apod. se opravdu míní "více než 60 minut n. nejméně, určitě tolik; (přibližně, neurčitě n. s nadsázkou) velmi dlouho".

(Zdroj: Slovník české frazeologie a idiomatiky. Výrazy neslovesné. 1. vyd. Praha : Academia, 1988. s. 97.) Ve významu "dobrá hodina" jako dobrý (příznivý) čas nejde ve většině případů o konkrétní určení délky tohoto časového období. Slovo "hodina" zde nahrazuje různé časové úseky.

V přeneseném významu se pod pojmem "mít dobrou hodinu" míní - býti dobře naladěn.

Dívčina jak dobrá hodina (Čelakovský, F.L.: Ohlas písní českých) Oč jsem prosil, Bůh mi dal, milou přeupřímnou, z pouhé lásky srdce by rozdělila se mnou:

Ach, to je vám dívčina

jako dobrá hodina!

...

(Text byl zkopírován ze serveru: http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/frantisek-ladislav-celakovsky/divcina-jak-dobra-hodina-ohlas-pisni-ceskych.html#ixzz2HIEvvbCh.)

V tomto případě se jedná právě o ten přenesený význam, dobrá hodina je to příjemné, dobré, šťastné a  radostné, co v podobě svojí dívčiny získal.

Být jako dobrá hodina - knižní výraz, člověk povahou i chováním v okruhu rodiny, přátel apod. vlídný, laskavý, dobrotivý, působí mile, hřejivě na ostatní...

Zdroj: Slovník české frazeologie a idiomatiky. Přirovnání. Praha: Academia, 1983.

Zda se ale jedná o neologismus nebo o rčení, nedokážeme přesně  posoudit. Protože je ale toto slovní spojení uvedeno v ZAORÁLEK, Jaroslav. Lidová rčení. Praha: Academia, 2000., lze ho za rčení považovat.

Tento odkaz http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/dejiny/hcl/dcl2/13.pdf by vás mohl zajímat, jedná se o rozbor Ohlasů z pera předního jazykovědce.

Se svým dotazem se můžete obrátit také na odborné jazykové poradce v Ústavu pro český jazyk AV ČR, viz http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=poradna .

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.04.2013 11:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu