dobový tisk, časopisy

Text dotazu

Dobrý den,
prosím jakým způsobem mám postupovat, pokud bych ráda našla časopisy a tisk
z doby 1945 - 1948, které reflektují situaci ve Velké Británii po druhé
světové válce - volby roku 1945, americká hospodářská pomoc se zaměřením na
Velkou Británii, tzv. Marshallův plán 1947. Mám přístup do Národní knihovny,
kam mohu přijít i fyzicky. Je možné mi noviny/časopisy připravit, když se
dostavím nebo prosím jak to funguje?

Odpověď

Dobrý den,

z článkových bibliografií, kde byste mohla požadované citace nalézt, máme pro toto období k dispozici pouze Retrospektivní článkovou bibliografii 1945-1952. Tato bibliografie v podobě kartotéky je přístupná k prezenčnímu studiu uživatelům s platným čtenářským průkazem NK ČR nebo jednodenní vstupenkou do studoven ve studovně Referenčního centra NK ČR (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_refc.htm ) po předchozí domluvě s jeho pracovníky. Bližší informace k této bibliografii, včetně přehledu jednotlivých předmětových skupin v bibliografii zahrnutých, naleznete na následujících stránkách - http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_retrospektiva1945_1952.htm.  

Dále je samozřejmě možné procházet jednotlivá čísla vybraných periodik, mezi lety 1945-1948 vycházela např. Lidová demokracie, Svobodné noviny, Mladá fronta, Svobodné slovo, Rudé právo atd. Elektronické knihovní katalogy bohužel neumožňují vyhledat tituly periodik vycházející v konkrétním období, bibliografické záznamy obsahují pouze údaje o celkové době vydávání periodik. Nicméně pro vyhledání dalších periodik z této doby můžete využít tištěné bibliografie, zdroje tohoto typu bývají ve většině případů v NK ČR dostupné přímo v příruční knihovně Referenčního centra, přesné informace o jejich dostupnosti však získáte v elektronickém katalogu NK ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc) pod ikonou Exempláře.  

V roce 1963 byl vydán soupis českých periodik z let 1945-1963, a to v několika svazcích pro jednotlivé kraje. Např.:

Bibliografie periodik v českých krajích 1945-1963: periodika, vycházející v Praze / Zprac. Vladimír Kaňka. Praha: St. knihovna ČSSR-Národní knihovna, 1963. 2 sv.; 29 cm.

Jako další zdroj by Vám mohly posloužit soupisy periodik vycházejících po roce 1945 v exilu:

PŘIBÁŇ, Michal. České krajanské a exilové noviny a časopisy po roce 1945. Olomouc: Centrum pro československá exilová studia, 1995. 196 s. ; 21 cm. ISBN 80-239-0389-6.

* bohemika -- zahraničí -- 1945-1995 * periodika -- český exil -- 1945-1995

* bibliografie * studie * přehledy

FORMANOVÁ, Lucie; GRUNTORÁD, Jiří; PŘIBÁŇ, Michal. Exilová periodika:

katalog periodik českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydávaných po roce 1945. Praha : Ježek : Libri prohibiti, 1999. 503 s. ; 24 cm.

Starší čísla řady novin a časopisů (ale i monografie) jsou v důsledku jejich ohrožení častým půjčováním postupně digitalizovány a zpřístupňovány v digitální knihovně Kramerius (http://kramerius.nkp.cz), proto doporučujeme dostupnost vybraných periodik vždy nejprve ověřit v tomto zdroji. Informace o dostupných ročnících jsou v systému Kramerius dostupné volně, přístup k plným textům periodik je však chráněn autorskými právy (platí pro periodika vydaná po r. 1890) a je proto možný pouze z počítačů NK ČR, požadované články, stránky je případně možné vytisknout.

Kramerius umožňuje do určité míry rovněž vyhledávání v naskenovaných dokumentech, vzhledem ke specifikům vyhledávání v takovém typu dokumentů je ovšem nutné chápat jistá omezení a možné nepřesnosti vyhledávání.

V případě, že požadované periodikum nenaleznete v systému Kramerius, signaturu tištěného nebo zmikrofilmovaného exempláře je možné vyhledat pomocí elektronického katalogu NK ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc) , který umožňuje registrovaným uživatelům ihned zadat online požadavek na výpůjčku (ikona Exempláře). Některé, zejména starší, ročníky novin a časopisů ještě nemusejí být elektronicky zpracované, pak je možné online objednávku provést prostřednictvím naskenovaných katalogů Katif (http://katif.nkp.cz) , přehled dostupných katalogů je k dispozici pod odkazem Katalogy. Záznamy periodicky vycházejících dokumentů a rozpis jejich ročníků jsou obsaženy zejména v Generálním katalogu III, pokud je nenaleznete zde, využijte ještě Generální katalog I. Katalogy fungují v režimu prohlížení, záznamy jsou řazeny substantivně (podle prvního podstatného jména z názvu dokumentu), bližší informace o speciálním řazení v těchto katalozích jsou případně k dispozici na našich stránkách http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_razeni_gk.htm . Požadované ročníky je možné objednat pomocí formuláře pod odkazem Objednat titul, při zadání Vaší e-mailové adresy budete o průběhu vyřízení objednávky bezprostředně informována. Elektronický i naskenovaný katalog Vám umožňují objednat si dokumenty předem bez nutnosti Vaší osobní návštěvy v NK ČR.

Pokud by Vám však více vyhovoval tradiční způsob objednávání přes papírovou žádanku, k vyhledání signatur můžete použít také lístkové katalogy přístupné v Hale služeb NK ČR (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_hala_sluzeb.htm) .

Expedice dokumentů ze skladu do studoven zpravidla probíhá v rozmezí 2-3 hodin.

V případě, že byste si přála z některých dokumentů pořídit kopie, z mikrofilmů a svázaných tištěných dokumentů větších formátů lze zhotovit kopie pouze na objednávku, nikoliv samoobslužně (blíže viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_repro_obj.htm) . U tištěných dokumentů je však možné pro osobní potřebu uživatele zhotovit kopii vlastním digitálním fotoaparátem bez použití blesku a stativu (stativ pouze na základě vlastnoručně psaného prohlášení o pořízení kopií výhradně pro osobní, studijní či výzkumnou potřebu uživatele). Případné použití digitálního fotoaparátu je však nejprve nutné konzultovat s pracovníkem studovny.

Pokud byste měla s nalezením konkrétního periodika v našich zdrojích potíže, můžete požádat o pomoc pracovníky Informačního pultu v Hale služeb

(http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_hala_sluzeb.htm) nebo Referenčního centra (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_refc.htm).  

Obor

Informace o knihovně

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.12.2010 10:59

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu