Doba vlády Václava II.

Text dotazu

Dobrý den,

ráda bych Vás tímto požádala o zaslání možností prostudování literatury a odborných textů k době vlády Václava II. - zejména mincovní reforma (groše) a snaha o založení univerzity.

Předem děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

níže zasíláme seznam bibliografických záznamů dokumentů, kde byste mohla najít podrobnější informace k Vašemu tématu:

 • CHARVÁTOVÁ, Kateřina. Václav II.: král český a polský. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007, 343 s. ISBN 978-80-7021-841-9

                 Kapitola Koruna polská a uherská (1299-1301) -začíná na str. 168

 • JAN, Libor. Václav II. a struktury panovnické moci. Vyd. 1. Brno: Matice moravská, 2006, 300 s. ISBN 80-86488-27-6.
 • BÍGL, Zdeněk. České země za posledních Přemyslovců. 1. vyd. Praha: Albatros, 1993. 64 s. Dějiny v obrazech. ISBN 80-00-00410-0.
 • HRYCH, Ervín. Duha, aneb, Předposlední Přemyslovec. 1. vyd. Praha: Dilia, 1990. 68 s. ISBN 80-203-0175-5.
 • ANTONÍN, Robert. Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-1300. Vyd. 1. Brno: Matice moravská, 2009. 304 s. Knižnice Matice moravské; sv. 26.ISBN 978-80-86488-63-9.
 • ŽEMLIČKA, Josef. Přemyslovci: jak žili, vládli, umírali. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, 497 s. ISBN 80-7106-759-8.
 • ŽEMLIČKA, Josef. Století posledních Přemyslovců: český stát a společnost ve 13. století. 1. vyd. Praha: Panorama, [1986]., 316 s.

Články

 • HÁSKOVÁ, Jarmila. 700. výročí vzniku české grošové měny. Numismatické listy, 2001, 56(5/6), s. 129-131. ISSN 0029-6074.
 • CIHLÁŘ, Jan. Dobové padělky pražských grošů Václava II. Folia numismatica, 2013, 98(27-1), s. 107-126. ISSN 0862-1195.
 • JAN, Libor. Nové poznatky o mincovní reformě krále Václava II. Folia numismatica, 2006-2007, 21, s. 103-116. ISSN 0862-1195. ISBN 978-80-7028-307-3.
 • NĚMEČKOVÁ, Věra. Peníze posledních Přemyslovců a počátky české grošové měny. Folia numismatica, 2006-2007, 21, s. 91-101. ISSN 0862-1195.ISBN 978-80-7028-307-3.
 • JAN, Libor. Václav II. jako moravský markrabě: (1283-1305). Vládcové Moravy: kniha statí ze stejnojmenného cyklu přednášek. Brno: Moravské zemské muzeum, 2007. s. 32-41. ISBN 978-80-7028-304-2.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Knihovna Akademie věd České republiky

Datum zadání dotazu

12.10.2015 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu