Doba, kdy byla zahájena výstavba Nového HK a speciálně rok zřízení hřbitova u fotbalového hříště.

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mě, kdy byla zahájena výstavba nové čtvrti Nový Hradec Králové a speciálně hřbitov. Vím, že šlo o lidi, kteří se museli vystěhovat z katastru města v důsledku výstavby tereziánské pevnosti. A speciální dotaz - mohou být cihly použité v hřbitovní zdi totožné s těmi, které byly použity při stavbě pevnosti? Pokud vím, měly speciální vlastnosti a byly kvalitnější, než "běžná" produkce.

Odpověď

Dobrý den,

výstavba Nového Hradce Králové byla zahájena v roce 1776 v souvislosti s bouráním hradeckých předměstí kvůli výstavbě pevnosti. Na Nový Hradec se měli přestěhovat převážně lidé z Mýtského podměstí (dnešní Slezské Předměstí). Byl zbourán i zdejší kostel sv. Antonína a stavební materiál z něj byl převezen na Nový Hradec a použit k výstavbě nového kostela stejného názvu. Okolo tohoto kostela byl také zřízen hřbitov, který zanikl v roce 1898. Při rozebírání jeho zdi bylo zjištěno, že na její výstavbu byly použity náhrobní kameny ze hřbitova u zrušeného kostela sv. Antonína na Mýtském podměstí.

Nový hřbitov u dnešního fotbalového hřiště byl zřízen v roce 1880. Nikde jsem nenašla zmínku o tom, že by na stavbu jeho zdi byly použity cihly z hradecké pevnosti. Osobně si myslím, že to není pravděpodobné, protože s bouráním hradeb pevnosti se začalo až v roce 1884.

Použité zdroje

DOMEČKA, Ludvík. Královéhradecko: místopis soudního okresu královéhradeckého. [Sv. 1] díl 1 část 1. V Hradci Králové: Sbor pro zpracování a vydávání monografií Královéhradecka, 1928. 151 s.

PITAŠ, František. Nový Hradec Králové: 1930. Holice: t. Ottmar, 1930. 108 s.

PITAŠ, František. Obec Nový Hradec Král : (místní osvětová studie). Nový Hradec Králové: F. Pitaš, 1922. 59 s.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Hradec Králové

Knihovna

Knihovna města Hradce Králové

Datum zadání dotazu

23.06.2021 11:07

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu