Dno P/pytle

Text dotazu

Dobrý den.
Rád bych se zeptal, zdali se správně píše Dno pytle, nebo Dno Pytle. Jedná se o název příbytku literární postavy Bilba Pytlíka. V českých překladech je malé p, ale někde se vyskytuje i velké P a podle pravidla psaní velkých písmen v souslovných vlastních jménech užívaných pro osídlená místa by mělo být velké P. Jak je to prosím správně?

Odpověď

Dobrý den, s dotazem tohoto typu je lepší obrátit se na pracovníky Ústavu pro jazyk český AV ČRhttp://www.ujc.cas.cz/.

Domníváme se sice, že ani jeden případ není vyloženě chybou, spíš se ale  přikláníme k Dno pytle. Ověřit si to ale musíte u odborníků.

Pravidla českého pravopisu uvádí:

Pojmenování tvořená slovy, která mají obecný význam odpovídající označenému jevu; těch může být pak rovněž použito jako prostředku k označení jediného určitého jevu, jsou-li užita jako jména vlastní, a proto se píšou také s velkým písmenem.

V souslovných vlastních jménech užívaných pro osídlená místa (v oficiálně užívaných označeních měst, jejich částí a čtvrtí, vsí, sídlišť aj.) se píše velké počáteční písmeno ve všech slovech kromě předložek, např. Lázně Bělohrad,  Hora Svatého Šebestiána, Nové Město na Moravě, Klenčí pod Čerchovem, Malá Strana, Slezské Předměstí, Zahradní Město, Sídliště Míru, Červený Vrch...

Pozn. Protože ne každý píšící zná oficiální označení instituce, organizace, akce apod. a její povahu, druh její činnosti a další skutečnosti důležité pro to, aby se mohl rozhodnout, která pravidla o jeho napsání platí, musíme tu počítat s jistým kolísáním. Zejména nemusí být všem zřejmé, zda první slovo označení patří k vlastnímu jménu, nebo zda jde jen o jméno obecné, označující druh jevu. Jako součást vlastního jména se pak chápe - a proto i píše s velkým písmenem - takové podstatné jméno, jehož obecný význam plně neodpovídá jeho užití v souslovném jménu. Píše se např. Dům módy, protože jde nejen o stavbu, ale také o obchodní zařízení. V nejasných případech je vhodné dát přednost psaní s velkým písmenem v slově prvním.

Názvy  staveb a jejich význačných částí:  i z příkladů uvedených níže je vidět, že se pravidla nedají  použít  přesně na každý případ:

hrad Rožmberk, Kozí hrádek, Dívčí hrady, zámek Kozel,  Novoměstská věž (na Karlově náměstí v Praze, na rozdíl od obecného označení některé novoměstské věže), Prašná brána, Putimská brána (v Písku); Valdštejnský palác, palác Smiřických; Klementinská kolej , Betlémská kaple nebo kaple Betlémská, ale kaple sv. Damiána, kaple svatého (sv.) Kříže; Obecní dům (v Praze),...

A tak i název příbytku Bilba Pytlíka mnozí vidí gramaticky jinak a kolísají.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.05.2014 14:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu