Dnešní použití rčení ,,velbloud uchem jehly"

Text dotazu

Jak se dnes používá

Odpověď

Dobrý den,

 

rčení o velbloudovi procházejícím uchem jehly pochází z 19. kapitoly Matoušova evangelia. Jedná se o výrok, který pronesl Ježíš v souvislosti se svým setkáním s jistým bohatým mladíkem. Mladík se Ježíše zeptal, co má dělat, aby se získal věčný život. Když mu Ježíš doporučil, aby zachovával boží přikázání, mladík odpověděl, že všechno tohle dělá, ale rád by věděl, co mu ještě schází k dokonalosti. Na to Ježíš řekl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne“. Evangelium praví, že po těchto Ježíškových slovech mladík odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. Tehdy pronesl Ježíš věty: „Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského. Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království“ (Matouš 19, 23-24).

 

Hezky tento výrok vysvětluje Vilém Schneeberger v knize Začneme u Adama aneb Okřídlena biblická rčení:

„Nad tímto rčením si vykladači hodně lámali hlavu. Projde nebo neprojde? Ježíš si vybral největší zvíře a nejmenší otvor. V ´uchu jehly´ někteří chtěli vidět nízkou úzkou branku v jeruzalemských hradbách. Jiní tvrdili, že jde o záměnu řeckého /kamélos/, velbloud, za /kamilos/, lano, jak text opravili někteří opisovači. Avšak brankou v městské zdi neprojde žádný velbloud, stejně jako žádné lano neprojde uchem jehly. Je to prostě nemožné. Člověk, jehož srdce přilnulo k majetku, nevejde do nebeského království.

Je to zarážející výrok. Židé totiž chápali bohatství jako projev Božího požehnání. Ulpíme-li však na něm tak, že mu dáme před Bohem přednost, stane se nepřekonatelnou překážkou ve vztahu s Bohem. Velbloud zde symbolizuje všechno, co je naprosto nemožné.“

Použité zdroje

Bible : Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih) : český ekumenický překlad. Praha : Česká biblická společnost, 2012. (ekumenický překlad Bible najdete např. i na stránkách http://www.biblenet.cz)
 
Schneeberger, V.: knize Začneme u Adama aneb Okřídlena biblická rčení. Praha : Návrat domů, 2003.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.11.2015 15:19

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu