Diplomová práce na téma "Komparace vybraných zámeckých objektů ve Středočeském kraji"

Text dotazu

Komparované zámky: Mnichovo Hradiště (pod správou Národního památkového ústavu) a zámek Loučeň (v osobním vlastnictví), oblast zkoumání: význam zámků jako kulturně-historických památek pro cestovní ruch; zámky ve Středočeském kraji (počet,rozdělení dle krajů,návštěvnost,atd.); zámky pod správou Národního památkového ústavu X zámky v osobním vlastnictví - rozdílnosti; zámek Mnichovo Hradiště, zámek Loučeň; tvorba produktu v cestovním ruchu

Odpověď

Dobrý den,
standardně jsou pro dohledání publikací (především knih) využívány následující zdroje:
* online katalog Národní knihovny ČR (NKC) - http://aleph.nkp.cz/F/
* Souborný katalog ČR (SKC) - http://aleph.nkp.cz/F/
* Jednotná informační brána (JIB) - www.jib.cz  
 
Ve Vašem případě Vám doporučujeme nejdříve nahlédnout do katalogu knihovny vysoké školy, kterou studujete. Knihovna by měla mít ve svém fondu publikace související se studovanými obory a Vy zároveň snadný přístup k literatuře.

V online katalogu NK ČR zjistíte, které publikace se nachází ve fondu Národní knihovny; pokud využijete Souborný katalog nebo Jednotnou informační bránu, získáte přehled o dostupnosti titulu také v dalších českých knihovnách.
V JIB můžete využít předpřipravené zdroje v Snadném hledání, v Profi hledání si můžete sama vybírat a kombinovat zdroje z různých kategorií (např. české knihovny + jejich specifické druhy, české články, atd.) a různých oborů - pro Váš dotaz by byly vhodné např. "historie" nebo "umění, architektura" . Pokud se přihlásíte do Vašeho účtu JIB (registrace je bezplatná), můžete si navíc vytvářet vlastní vyhledávací skupiny, kde mohou být obsaženy Vámi vybrané zdroje z různých kategorií.

Témata, která jste uvedla ve Vašem dotazu, jsou poměrně široká a jejich hodně. Služba Ptejte se knihovny nezpracovává rešerše ani zadané školní úlohy (viz pravidla služby na adrese http://www.ptejteseknihovny.cz/zadani-dotazu/#pravidla).  Níže Vám uvádíme příklady publikací, které byste k Vaší diplomové práci mohla  využít. Dále Vám uvedeme stručný návod, jak vyhledat další dokumenty a věříme, že budete při jejich dohledání a výběru úspěšná.
Vybrané tituly a volně dostupné internetové zdroje ze Souborného katalogu:

Zámek Mnichovo Hradiště: 
* Kuča, Karel. Hrady, zámky: a další památky ve správě Národního památkového ústavu. 1. vyd. Praha: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2009. 440 s. ISBN 978-80-87104-44-6.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200910/contents/nkc20091995765_1.pdf
* Vojkovský, Rostislav. Mnichovo Hradiště: zámecký areál s bývalým klášterem. Dobrá: Beatris, 2005. 30, [3] s. Putujeme po hradech a zámcích; sv. 44. ISBN 80-86737-48-9.
* http://www.mnichovo-hradiste.cz/

Zámek Loučeň:
* Dudek, František. Loučeň a Thurn-Taxisové: průvodce k expozici o panství, zámku, obci Loučeň a jejich majitelích, zejména o příslušnících české větve knížecího rodu Thurn-Taxisů. Nymburk: Vega-L, 2006. 47 s. ISBN 80-86757-60-9.
* Mareček, Zdeněk. Loučeň a Thurn Taxisové: pohledy do doby minulé i nedávné. Nymburk: Vega-L, 2006, C1998. 141 s. ISBN 80-86757-03-X.
* http://www.zamekloucen.cz/zamek

Zámky ve Středočeském kraji:
* Košťál, Vratislav a Košťálová, Renata. Historická sídla Středočeského kraje. Díl první, Mělnicko, Mladoboleslavsko a Nymbursko. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2012. 300 s. ISBN 978-80-87474-58-7.
* Sedláček, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl patnáctý. Vyd. 2., v Argu 1. Praha: Argo, 1998. 340 s. ISBN 80-7203-115-5.
* Einhorn, Erich a Wagner, Jaroslav. Hrady, zámky a tvrze středních Čech. 1. vyd. Praha: Orbis, 1974. 264, [4] s., [14] s. mp. a obr. příl. Naše vlast.
* Durdík, Tomáš. Zříceniny hradů, tvrzí a zámků. Střední Čechy. Vyd. 1. Praha: Agentura Pankrác, 2000. 204 s. ISBN 80-902873-0-1.

Tvorba produktu v cestovním ruchu; předpokládáme, že toto téma by se mohlo vztahovat k marketingu, managementu:
* Krč, Petr, Němčíková, Hana a Mrákotová, Renáta. Marketing turistického produktu: modul 07. Vyd. 1. Ostrava: Vysoká škola podnikání, 2008. 86 s. ISBN 978-80-7410-004-8.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200810/contents/nkc20081818058_1.pdf
* Schejbal, Ctirad. Optimalizace produktů cestovního ruchu. Vyd. 1. Přerov: Vysoká škola logistiky, 2011. 132 s. ISBN 978-80-87179-11-6.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201104/contents/nkc20112175530_1.pdf

Další tituly, které by Vás mohly zajímat:
* Příručka vlastníka kulturní památky a nemovitosti v památkově chráněných územích. 3. aktual. vyd. [Praha]: Magistrát hlavního města Prahy, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, 2010. 48 s.
* Nováčik, Kamil, Svoboda, Petr a Blahová, Stanislava. Památky ve 21. století: jejich význam, využití, obnova a ochrana. Brno: Občanské sdružení Pomněnka a Historicko-Astronomická Spoločnosť v nakl. Mravenec, 2010. 181 s. ISBN 978-80-86994-99-4.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201103/contents/nkc20102156886_1.pdf

Další tituly můžete nalézt ve výše uvedených katalozích. Při vyhledávání můžete využít obecné výrazy, např. cestovní ruch, zámek, kulturní památka, historická památka, Mnichovo Hradiště, Loučeň, turistika, Středočeský kraj, apod. nebo výrazy specifičtější, které vychází z daného tématu, a které budete jistě vědět lépe Vy. Při vyhledávání Vám doporučujeme využít zástupný znak *, který umožňuje pravostranné rozšíření slova, tzn. cestovní* ruch* bude vyhledáno cestovní ruch, cestovním ruchu, cestovního ruchu, atd. Výsledky můžete dále upravovat pomocí nabídek "filtrovat" a "zpřesnit", můžete např. zvolit publikace pouze v češtině či v určitých letech vydání.

Pokud byste měla zájem také o české články, můžete je dohledat v bázi ANL, která je dostupná na adrese http://aleph.nkp.cz/F/. Dalším zdrojem je ANL+, který pokrývá články od r. 2011 a taktéž výběrové rozhlasové a televizní zprávy; u většiny z nich nabízí také plný text (přístup k plným textům je možný pouze z vybraných počítačů knihoven zapojených do tohoto projektu). Informace o ANL+ naleznete na adrese http://info.jib.cz/news/anl/, přístup je možný v rozhraní PRIMO http://anlplus.jib.cz a Jednotné informační brány www.jib.cz. Ukázkou Vám uvádíme výběr článků:
* Křížová, Květa. Historik J. V. Šimák o zámku v Mnichově Hradišti. Od Ještěda k Troskám, 2011, 18(3), s. 161-162. ISSN 1214-1798.
* Tomanová, Lucie. Zámek Loučeň. Reflex, 2008, 19(25), s. 84-87. ISSN 0862-6634.

Dále Vám doporučujeme také internetové zdroje, kde byste mohla při psaní práce využít:
* http://www.czechtourism.cz/
* http://www.npu.cz
* http://www.mkcr.cz/
* http://www.mmr.cz/ , statistiky cestovního ruchu:  http://www.mmr.cz/Cestovni-ruch/Statistiky-Analyzy/Statistiky-cestovniho-ruchu-2012

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.12.2012 13:53

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu