díla hudební diskografie

Text dotazu

Existuje databáze hudebních děl (DVD,CD,MC,LP) a databáze jednotlivých písní, kde by se dala dohledat úplná diskografie určitého interpreta? (Národní bibliografie disponuje ne příliš zdařilou databází, osobně využívám služeb Městské knihovny v Praze nebo Internetu a stránek samotných interpretů nebo jejich fanoušků.) Popř. jak se dnes katalogizují díla hudební?

Odpověď

Vážený pane, byl nám předán do hudebního oddělení Váš dotaz na možnost zjistit kompletní diskografii jednotlivých interpretů, event. doporučit databázi hudebních děl. Jelikož Národní knihovna archivuje pouze povinné výtisky zvukových dokumentů, tzn. pouze českou produkci a tyto záznamy také zpracovává, získáte informaci o nich opravdu jen v České národní bibliografii nebo v našem elektronickém katalogu v dílčí bázi zvukových dokumentů. Zde ale není možno dohledat celou diskografii jednotlivých interpretů, kteří se na vydaném hudebním nosiči právě podílejí. Zvukové dokumenty i hudebniny jsou zpracovávány podle katalogizačních pravidel pro zpracování těchto typů dokumentů, u nás v Národní knihovně v automatizovaném programu Aleph v bibliografickém formátu Marc 21.
Jedná se Vám o interpety populární hudby nebo vážné hudby? Existuje celkem dobrá adresa: www.diskografie.cz, kde lze dohledät interprety i jejich nahrávky, velmi často i texty písní, patrně ji ale znáte. Nedomnívám se však, že existuje úplná diskografie všech interpretů a všech vydaných děl. Pokud se jedná o zvukové nahrávky, my se orientujeme v tzv. Bielefelder katalogu, ten nám ale podává informaci o nahrávkách hudebních děl jednotlivých skladatelských osobností u různých vydavatelských společností. Vždy musíme při rešerších tohoto typu využít více hledisek hledání.

Obor

Hudba

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.02.2008 14:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu