DMO

Text dotazu

Dobrý den, chci se zeptat, v kterých knihách bych
našla informace o Dětské mozkové obrně a zároveň o výchově dětí, kteří tuto
nemoc prodělaly.

Odpověď

Dobrý den,

při hledání vhodných informačních zdrojů můžete využít katalog Národní knihovny (http://aleph.nkp.cz/F/TY34KF7IV8B2K4QYUHNUDXXJPLFS6ME7DUGHVD3MHHBU7RRDIQ-40449?func=file&file_name=find-b&local_base=NKC), databázi ANL: Články v českých novinách, časopisech a sbornících(http://aleph.nkp.cz/F/4YNG89K167E7FF2M525N5NY5VAXMR2ELYCJ7Y3I81NN44QGA72-42119?func=file&file_name=find-b&local_base=ANL), Souborný katalog ČR (http://www.caslin.cz/) , nebo také Jednotnou informační bránu (http://info.jib.cz/) .

Na téma dětské mozkové obrny existuje mnoho literatury, záleží, zda vás zajímá odborná literatura z oblasti zdravotnictví, psychologie a speciální pedagogiky, nebo hledáte informace z pohledu rodiče/vychovatele. Pokud hledáte informace z pozice rodiče, můžete se obrátit na neziskové organizace, např.: http://dmoinfo.cz/ , http://www.demka.cz/ , http://www.nadacesirius.cz/).

Seznam vybraných zdrojů:

JANKOVSKÝ, Jiří. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením : somatopedická a psychologická hlediska. 2., dopln. vyd. Praha : Triton, 2001. 173 s. ISBN 80-7254-730-5.

* dětská mozková obrna * klinická psychologie * diagnostika * speciální pedagogika * zdravotní péče * zdravotnická zařízení * neziskové organizace * zdravotně postižené děti * tělesně postižení * zdravotně postižení * rehabilitace

OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s dětskou mozkovou obrnou. 1. vyd Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2004 52 s. ISBN 80-210-3242-1.

SEVERA, Stanislav. Problém dětská mozková obrna. Můžeš. Noviny o svépomoci zdravotně postižených. Roč. 4, č. 3 (1996), příl. s. 2-3.

* dítě * postižený * mozková obrna * rodinná výchova * vztah rodiče-dítě * integrace * segregace * Vojta, Václav * terapie * Česko.

SOBOTKOVÁ, Daniela. Narodilo se s problémy a co bude dál? : nemocniční prostředí, zdravotnický personál a rodiče. Vyd. 1. Praha : Grada, 2003. 107 s. ISBN 80-247-0398-X.

ŠPRYNAROVÁ, Štěpánka. Dětská mozková obrna. Rodina a škola. Roč. 45, č.10 (1998), s.23. Resumé: Co přináší dětská mozková obrna (DMO) rodičům a učitelům. Formy DMO. Vzdělávání a výchova takto postižených dětí.

ŠPRYNAROVÁ, Štěpánka. Dětská mozková obrna - multidisciplinární pohled. Handicap '98. Liberec : Technická univerzita, 1998. ISBN 80-7083-297-5. S.

23-27

* dětská mozková obrna * zdravotně postižené děti * rozvoj * sociální integrace * sociální péče

VÁGNEROVÁ, Marie. Náročné mateřství : být matkou postiženého dítěte. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2009. 333 s.ISBN 978-80-246-1616-2.

*zdravotně postižené děti * dětská mozková obrna * Downův syndrom * péče o dítě -- psychologické aspekty * péče o dítě -- sociologické aspekty * sociální psychologie * populárně-naučné publikace

VÁGNEROVÁ, Marie. Patopsychologie I. Vyd. 1. Liberec : Technická univerzita, 1995. 127 s. ISBN 80-7083-158-8.

* patopsychologie * dětská obrna * epilepsie * lehká mozková dysfunkce * psychické změny * psychický vývoj * somatická onemocnění * vývoj osobnosti * učebnice vysokých škol

Obor

Lékařství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.01.2011 13:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu