Didaktika češtiny pro cizince

Text dotazu

Dobry den,
obracím se na Vás s prosbou o doporučení vhodných (oblíbených) učebnic českého jazyka pro cizince a o doporučení nějaké příručky pro učitele češtiny pro cizince.

Odpověď

Dobrý den,

doporučené učebnice pro výuku češtiny pro cizince naleznete např. na stránkách Ústavu bohemistických studií FF UK, viz odkaz:

http://ubs.ff.cuni.cz/node/41?q=node/51#1

Další vhodnou literaturu z fondu centrální Knihovny FF UK Jana Palacha najdete v on-line katalogu pod signaturou CS 153.10. Odkaz na centrální katalog UK http://ckis.cuni.cz/.

Doporučujeme publikace autorů: Lída Holá, Jan Holub, František Čermák, Ana Adamović, Marie Hádková, Jiří Hasil, Milan Hrdlička a dalších.

Seznam literatury k didaktice ČJ doporučované studentům na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy:

HÁDKOVÁ, Marie, Kateřina VLASÁKOVÁ a Jan LÍNEK. Čeština jako cizí jazyk: jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, 318 s.

Poldauf, I. – Šprunk, K.: Čeština jazyk cizí. Mluvnice češtiny pro cizince. Praha 1968.

Čadská, M. a kol.: K některým problémům výuky češtiny jako cizího jazyka. ÚJOP UK, Praha 1997.

Čeština jako cizí jazyk IV. Materiály ze 4. mezinárodního sympozia o češtině jako o cizím jazyku. Praha 2002.

Hrdlička, M.: Čeština – cizí jazyk. Praha 2002.

Čechová, M. – Styblík, V.: Čeština a její vyučování. Praha 1998.

Čechová, M.: Komunikační a slohová výchova. Praha 1998.

Hauser, P. a kol.: Didaktika českého jazyka pro 2. st. ZŠ I., II. Brno 1994.

Minářová, E.: Didaktika českého jazyka pro 2. st. ZŠ III. Brno 1994.

Švec, V. – Filová, H. – Šimoník, O.: Praktikum didaktických dovedností. Brno 1996.

Pišlová, S.: Jazykové hry. Praha 1996.

Kašová, J.: Škola trochu jinak. Kroměříž 1995.

Didaktické studie I. Kapitoly z moderní didaktiky českého jazyka. Praha: PedF UK 2004, ed. Eva Hájková, ISBN 80-7290-197-4.

Svobodová, J. a kol.: Didaktika českého jazyka s komunikačními prvky, 1. vyd., Ostrava, Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2003, příl. CD-ROM. ISBN 80-7042-301-3, učebnice VŠ

Řady učebnic českého jazyka užívané v současné ZŠ.

Časopisy Čeština doma a ve světě, Český jazyk a literatura, Sborníky asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

Obor

Informace o knihovně

Okres

--

Knihovna

Archeologický ústav AV ČR, Praha

Datum zadání dotazu

17.02.2015 15:04

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu