Developerské projekty

Text dotazu

Dobrý den,
ráda bych se informovala, zda existuje nějaká dostupná literatura týkající se developerství a developerských projektů v Praze, potažmo ČR? Ideálně zaměřena i na historii a vývoj této problematiky.
Předem děkuji za odpověd.

Odpověď

Dobrý den, literaturu k problematice, která vás zajímá, lze hledat např. v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR na www.nkp.cz, katalogy a databáze, báze NKC - knihy; vyhledávání umožňují kombinace klíčových slov (předmětová hesla); doporučujeme také podívat se na volně přístupné databáze Národní technické knihovny https://www.techlib.cz/cs/, příp. Knihovny Vysoké školy ekonomické https://knihovna.vse.cz/ .

 

Na ukázku uvádíme některé tituly, které se problematikou zabývají; záznamy jsou z Národní digitální knihovny, systém Kramerius 5.

 

Developerství, ekonomická efektivnost investic

Základním vlivem, působícím na rozvoj stavění, je v každém regionu celková (globální) hospodářská situace. Hospodářská situace na jedné straně podmiňuje připravované investice, na druhé straně určuje výnos již existujících investic...

Z pohledu stavebnictví a developerských aktivit je zajímavé působení faktorů, které nazveme vnitřní a vnější vlivy...

Za určitý vliv, působící uvnitř hospodářského celku ČR, je třeba považovat (a při developerských pracech respektovat) skutečnost, že financování a přestavba vnitřní struktury národního hospodářství probíhá různými formami

• změnou funkcí užitnosti existujících hmotných statků (NH) ve vztahu к uživatelům

a existujícím, nebo novým majitelům,

• uplatňováním inflačních trendů (NH) regulovaných (regulovatelných) vládou,

• zvýšenou úrokovou mírou z bankovních úvěrů  a inflační trendy (vesměs střednědobý charakter)

BERAN, Václav a kol. Ekonomika a management 21. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:8f74e050-e916-11e2-9439-005056825209

 

Další odkazy ze systému Kramerius 5:

LÁNÍK, Jaroslav. Historie a současnost podnikání v Praze. Žehušice: Městské knihy, 2004.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:2ffdf710-79fc-11e4-ad1c-005056827e51

 

MOTYČKA, Richard. Posouzení skutečných a nabídkových cen rezidenčních nemovitostí. Praha: FinEco, 2012.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:6b918160-39b2-11e8-a7aa-005056825209

 

Bytová výstavba ve Středočeském kraji 1997-2004. Praha: Český statistický úřad, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj, 2005.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:b10c5250-0629-11e7-91c5-001018b5eb5c

 

Z elektronického katalogu NK ČR jsme vybrali:

     Developer : projekty novych rodinnych a bytovych domu. -- Praha : Realit-Petr Wimmer, 2002-. -- svazku ; 20-24 cm. -- ISSN 1212-4184 (chybne)

 

     Podnikatelsky plan / Jitka Srpova a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- Praha : Oeconomica, 2007. -- 242 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-245-1263-1 (broz.) : Kc 207,00

 

     Psychologie architektury / Lubomir Kostron. -- Vyd. 1.. -- Praha : Grada, 2011. -- 207 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-2926-8 (broz.)

 

     Rozvoj bydleni. -- Praha : Ceske vysoke uceni technicke v Praze, Fakulta stavebni, katedra ekonomiky a rizeni ve stavebnictvi, [2001?]-. -- sv. ; 21 cm

 

     Rizeni uspesnosti stavebnich firem a dodavatelskych stavebnich projektu / Ales Tomek. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Ceske vysoke uceni technicke, 2009. -- 174 s. : il. ; 26 cm. -- ISBN 978-80-01-04349-3 (broz.)

 

     Stanoveni diskontni miry pro ocenovani developerskych projektu a analyza realitniho trhu / Eduard Hromada, Pavlina Rodlova, Radka Vasickova. -- Vyd. 1.. -- Praha : FinEco, 2013. -- 132 s. : il. (nektere barev.) ; 25 cm. -- ISBN 978-80-86590-13-4 (broz.)

 

     Z Benesova za stavbami 20. stoleti krajinou vnejsi i vnitrni : [pruvodce svetem architektury 20. stoleti Benesovska] / Tomas Fassati. -- 3., dopl. vyd.. -- Benesov : Muzeum umeni a designu, 2008. -- 281 s. : il., portrety, plany ; 30 cm. -- ISBN 978-80-903798-9-3 (broz.) : neprodejne

 

... a ještě  několik odkazů z internetu:

 

Rozvoj bydlení. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, [2001?]- .

Územní analýza aktuálních developerských projektů výstavby bytových domů v Praze je Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen IPR Praha) zpracovávána každoročně již od r oku 2009. Jejím cílem je přinášet objektivní a komerčními zájmy zcela nezatížený pohled na dění na pražském trhu s novými byty z hlediska vývoje nabídky, poptávky, průměrných cen a dalších klíčových charakteristik. Předkládaná analýza se primárně nezaměřuje na detailní rozbor prodejních statistik jednotlivých rezidenčních projektů a už vůbec ne na to, jaké developerské společnosti mají nejvýznamnější postavení na pražském trhu s novými byty, ale hlavní pozornost je věnována postihnutí územního působení bytové výstavby v rámci území Prahy... 

http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/ssp/analyzy/bydleni_realitni_trh/uzemni_analyza_aktualnich_developerskych_projektu.pdf

 

Analýza

Deloitte develop index

Jak se mění ceny nemovitostí v Praze?

Deloitte develop index sleduje kvalitativní a kvantitativní ukazatele nabídky a poptávky na pražském developerském trhu. Jeho úkolem je prezentovat aktuální stav a vývoj rezidenčního trhu ve sledovaném dvouměsíčním období. Tento soubor ukazatelů je založen výhradně na deklaratorních informacích získaných z internetových stránek jednotlivých developerských společností a ceníků developerských projektů. Základem indexu jsou počty a nabídkové ceny volných jednotek v developerských projektech ke konci sledovaného období.

https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/real-estate/articles/cze-develop-index.html

 

NĚMEC, Michal. Bytová výstavba na území pražského metropolitního regionu v období 2005–2010 a odhad jejího vývoje do roku 2016. Praha: Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce, 2011.

http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/ssp/analyzy/bydleni_realitni_trh/2011_05_mn_bytova-vystavba-na-uzemi-prazskeho-metropolitniho-regionu-v-obdovi-2005-2010-a-odhad-jejiho-vyvoje-do-roku-2016.pdf

 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.04.2018 15:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu