dětské časopisy

Text dotazu

Čtenář si žádá podklady k otázce: Vývoj a přehled dětských časopisů od doby Národního obrození do současnosti. Můžete mi, prosím, poradit nějaké prameny? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

přehled časopisů pro děti a mládež, které vycházely ke konci 19. a v průběhu 20. století, lze získat z bibliografií novin a časopisů.
Jsou to například publikace:
KUDLATA, Vojtěch. České časopisectvo XX. věku : Seznam a statistika veškerých současně vycházejících českých časopisů v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku, v Německu a v Americe. Praha : Spisovatel, 1903

KOSOVSKÝ,K. Soupis českých a slovenských současně vycházejících časopisův v zemích Koruny české, Vídni, Německu, Rusku a v Americe : s ukazatelem míst a oborů, jakož i statistikou. Praha : nákladem vlastním, 1909

Bibliografický katalog časopisectva republiky Československé za rok 1920. Praha : Československý ústav bibliografický, 1921

Seznam 3933 novin a časopisů v ČSR 1931. I. díl, Abecední. II. díl, Dle oborů. Praha-Smíchov : Středoevropská výstřiž. kancelář, 1931

PASÁK, Tomáš. Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939-1945. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1980

Noviny a časopisy v českých zemích: 1953, 1954 - 1955, 1955 - 1957, 1958 - 1959, 1960 - 1963, 1963 - 1965, 1965 - 1967, 1967 - 1969,1969 - 1971, 1971 - 1973, 1974 - 1975, Praha: Národní knihovna ( bibliografie daných časových úseků vycházely samostatně - např: Noviny a časopisy 1958 - 1959. Praha: Národní knihovna, 1959.)

MALÁ, Dagmar. Přehled periodického tisku v České republice v roce 1990. Sv. 1, Soupis periodik. Praha : Národní knihovna, 1991.ISBN 80-7050-112-X ( také svazek: 2. a 3.)

Úplný katalog periodického tisku vydávaného v České republice. Praha : A.L.L. Production, [1995]- .ISSN 1211-1864

Všechny výše zmíněné bibliografie naleznete v Referenčním centru NK (v místnosti Meziknihovní výpůjční služby).

Pomoci by Vám mohl i katalog České národní bibliografie:
http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-a&local_base=cnb

O vývoji dětských časopisů jsme bohužel žádnou publikaci nenalezli. Některé informace by ovšem mohly být obsaženy například v knize:
ČEŇKOVÁ, Jana. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury : adaptace mýtů, pohádek a pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. 1.vyd. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-095-X

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.11.2007 12:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu