dětská literatura

Text dotazu

Můžete mi poradit prameny k teorii a kritice dětské literatury - jejím hlavním představitelům, dále odborné časopisy, nakladatelství a významné edice, IBBY?

Odpověď

Dobrý den,
informace o teorii a kritice dětské literatury můžete nalézt v publikacích:

Aktuální otázky literatury pro děti a mládež a její reflexe. 1. vyd.. Slavkov u Brna : BM Typo, 2007. 82 s. ISBN 978-80-903707-3-9

Ladění : Časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno : Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty MU v Brně, 1996-. --    sv. ; ISSN 1211-3484

ŠMAHELOVÁ, Hana. Počátky kritického myšlení o dětské literatuře. I., Studie s antologií textů z přelomu 19. a 20. století.  Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 1999. 72 s. ISBN 80-85899-64-7

ŠMAHELOVÁ, Hana. Počátky kritického myšlení o dětské literatuře. II., Antologie textů z přelomu 19. a 20. století. Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 1999. -- s. 73-320. ISBN 80-85899-64-7

Zlatý máj : o dětské literatuře a umění. [Česko] : Česká sekce IBBY, 1999- . --    sv. ;

Zlatý máj : časopis o dětské literatuře a umění. Praha (150 00 Praha 5, Staropramenná 12) : Česká sekce IBBY, [1957]-1997. 41 sv. ISSN 0044-4871

SIEGLOVÁ, Naděžda; ZAPLETAL, Zdeněk. Teorie a kritika české literatury pro mládež : určeno pro posl. fak. pedagog. 1. vyd.. Praha : SPN, 1985. 121 s.

SIEGLOVÁ, Naděžd; ZAPLETAL, Zdeněk. Teorie a kritika literatury pro mládež : výbor textů od obrození do roku 1945 : Určeno pro posl. fak. pedagog. 1. vyd.. Praha : SPN, 1975. 165 s.

SIEGLOVÁ, Naděžd; ZAPLETAL, Zdeněk. Vývoj teorie a kritiky literatury pro mládež : Výbor textů od roku 1945. 1. vyd.. Praha : SPN, 1982. 186 s.

VORÁČEK, Jaroslav. Vývoj teorie a kritiky české literatury pro mládež : (1830-1945). 1. vyd.. Praha : Univerzita Karlova, 1971. 109 s.
- tato publikace se nachází ve fondu Studijní a vědecké knihovny v Plzni, Ústřední knihovny pedagogické fakulty UK, Moravské zemské knihovny v Brně

CHALOUPKA, Otakar; NEZKUSIL, Vladimír. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury. [Díl] 1. 1. vyd.. Praha : Albatros, 1973. 112 s.

CHALOUPKA, Otakar; NEZKUSIL, Vladimír. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury II. 1. vyd.. Praha : Albatros, 1976. 128 s.

CHALOUPKA, Otakar; NEZKUSIL, Vladimír. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury III. 1. vyd.. Praha : Albatros, 1979.  148 s.

Záznamy těchto publikací naleznete v elektronickém katalogu NK ČR, popř. v Souborném katalogu, oba dostupné na adrese http://sigma.nkp.cz/F/ .

O Mezinárodním sdružení pro dětskou knihu IBBY (International Board on Books for Young People) se dozvíte více na adrese: http://www.ibby.cz/modules/baixa/

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.01.2008 10:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu