Dětská křížová výprava

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak je z historického hlediska vykládána tzv. dětská křížová výprava. Existují důkazy, že v této výpravě skutečně bojovaly děti, nebo je tato možnost odborníky spíše zpochybňována? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,
volně na internetu je více odkazů k Vámi hledané události:

Na stránkách Wikipedie http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_v%C3%BDpravy  je uvedeno i toto:
" .... Středověké prameny popisující křížovou výpravu dětí jsou však v současné době zpochybňovány a celý popis dětské křížové výpravy je považován za omyl vzniklý třicet let po popisovaných událostech.[56] "

Pod číslem [56] se skrývá odkaz na tento článek:
KOLÁČEK, Luboš. Křížové výpravy. History revue, duben 2008, čís. 7, s. 54. ISSN 1803-0440. 
Záznam tohoto periodika v online katalogu - bázi NKC naleznete na http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001808773&local_base=NKC
NK ČR poskytuje reprografické služby na objednávku, více informací na https://www.nkp.cz/sluzby/repro-obj.

Dále je na stránce Wikipedie uvedena rozsáhlá literatura k tématu křížových výprav.

V knize
Bauer, Jan a Volný, Zdeněk, ed. Toulky minulostí světa. Pátý díl, [Byzantská říše, křížové výpravy, počátky Evropy a evropský středověk]. 1. vyd. Praha: Via Facti, 2003. 222 s. ISBN 80-239-1138-4.
je na stranách 126-127 popisována křížová výprava z roku 1212 - dětská křížová výprava (popis je částečně obdobný popisu dále - ze stránek ČT).

Informace o události jsou i v rámci pořadu Dějiny (udatného) českého národa. Zde je uvedeno:
... " Ve Francii se objevil malý pasáček jménem Štěpán, který hlásal, že je povolán vést malé křižáky a osvobodit Kristův hrob. Je prý Bohem vyvolen a samo moře se před nimi cestou rozestoupí. Vzbudil obrovské nadšení a přidávaly se k němu houfy chlapců i dívek. V Německu se podobně projevil chlapec jménem Mikuláš. Za Štěpánem a Mikulášem se vydaly desetitisíce dětí, i když jim to rodiče zakazovali. Jenomže cesta na jih byla strastiplná a mnoho dětí zemřelo hladem a nemocemi, ještě než dorazily k moři. V přístavech se objevili kupci, kteří nabídli své lodě k přepravě malých křižáků. Ve skutečnosti to ale byli otrokáři, kteří přivezli svým zákazníkům velmi žádané zboží. Mnoho dětí se cestou přes moře utopilo. Ti nešťastníci, kteří přežili, skončili v Egyptě nebo Africe jako otroci, dívky pak většinou padly do rukou kuplířek..."

Další literaturu k tématu naleznete ve zdrojích NK ČR, bázi NKC a ANL http://aleph.nkp.cz/F/ :
Bridge, Antony. Křížové výpravy. 1. vyd. Praha: Academia, 1995. 228 s., [8] s. barev. obr. příl. ISBN 80-200-0512-9.
Kapitola 18: Dítka Páně: s. 179-182

Další literatura k tématu křížových výprav (zde může bát i o výpravě z roku 1212 z báze NKC:
Housley, Norman. Fighting for the cross: crusading to the Holy Land. New Haven: Yale University Press, C2008. xvi, 357 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-0-300-11888-9.
Křížové výpravy očima arabských kronikářů. Vyd. 1. Praha: Argo, 2010. 336 s. Memoria medii aevi; sv. 11. ISBN 978-80-257-0333-5.
Partner, Peter. Bůh válek: svaté války mezi křesťanstvím a islámem. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: BB art, 2003. 380 s., [16] s. obr. příl. ISBN 80-7341-028-1.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.05.2012 17:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu