Dětská kresba jako diagnostický prostředek

Text dotazu

Dobrý den,
mám prosbu, sháním literaturu, která se zabývá dětskou kresbou jako diagnostickým prostředkem.
Mnohokrát děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

"...K určení diagnózy nestačí pouze test; obrázek každého dítěte je nutné posuzovat také z hlediska sociálních a kulturních souvislostí. Jen tak lze dítě lépe poznat, je však třeba dodat, že žádný "klíč k obrázkům" neexistuje. Nicméně tato kniha poskytuje dostatek informací k tomu, aby vám umožnila posoudit, zda vaše dítě má, či nemá problémy, a zda nepotřebuje pomoc odborníka." Čerpáno z  knihy DAVIDO, Roseline. Kresba jako nástroj poznání dítěte. Praha: postál, 2001., která je nejspíš jedna z nejdůležitějších knih k tématu.

Předpokládáme, že potřebujete literaturu ke školní práci. Upozorňujeme Vás proto, že vyhledat literaturu (i sekundární) ke školní práci,  je součástí úkolu, který jste dostala zadaný. Služba Ptejte se knihovny úkoly nevypracovává, viz http://www.ptejteseknihovny.cz/zadani-dotazu

:

"Referáty a otázky ke zkouškám

Nežádejte od nás, abychom vypracovali vaše referáty, úkoly a jiné školní úlohy, taktéž nezodpovídáme otázky různých kvízů a testů. Rádi vám ukážeme, jak vyhledat literaturu k danému tématu, uvedeme základní tituly z našich fondů, ale nečekejte více."

O problematice, která Vás zajímá, bylo napsáno větší množství článků a  knih, na webu jsme našli i jednu bakalářskou práci, která se tímto tématem zabývá,  viz

http://is.muni.cz/th/237382/pedf_b/Diagnostika_detske_kresby_u_deti_s_telesnym_postizenim_v_materskych_skolach.pdf

, kde je uvedeno množství použité literatury.

Z dalších knih ve fondu NK ČR, ( na www.nkp.cz

, katalogy a databaze, elektronický katalog,  baze NKC), vybíráme, kromě výše zmíněné knihy R. Davido, např.:

MLČÁK, Zdeněk. Diagnostické využití dětské kresby v práci učitele. Ostrava: Scholaforum, 1996.

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina, ŠMARDOVÁ, Vlasta. Rozvoj grafomotoriky. Jak rozvíjet kreslení a psaní. Brno: Computer Press, 2006.

Další odkaz:

http://www.psychodiagnostika.cz/index.php?akce=svoboda

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.12.2012 08:41

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu