Dětská časopisecká tvorba 1941-1945

Text dotazu

Dobrý den,
Sháním časopisy, které byly vydávány v období 1941-1945 a psány mládeží či dětmi. Vím o vydávání terezínských časopisů, ráda bych však našla časopisy, které byly psány mimo ghetto. Existují takové a pokud ano, kde jsou k dispozici?
Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

produkce časopisů vydávaných samotnými dětmi je v tištěných zdrojích podchycena jen velmi okrajově. Dětské noviny a časopisy byly vydávány pouze v malém nákladu a distribuovány pouze v lokálním měřítku.

 

"Noviny a časopisy tvořené dětmi měly a mají celou řadu forem, od ručně či strojově psaných přes cyklostylované, sázené a tištěné až po internetové věstníky. (...) Periodika tvořená dětmi se dají rozdělit do dvou základních kategorií: na tituly inspirované učiteli, vedoucími kroužků a obecně dospělými a periodika vycházející z vlastní iniciativy dětí. V této souvislosti nelze opomenout ani to, že periodika psaná dětmi tvořila nezanedbatelný předstupeň profesního vzdělávání budoucích mediálních profesionálů. Řada budoucích slavných i méně slavných novinářů zakládala v dětství a mládí podobný typ periodik  nebo se podílela na jejich tvorbě. Vznik prvních dětmi či studenty vytvářených českojazyčných časopisů spadá přibližně do stejné doby jako vznik dětských časopisů jako takových. Jejich další historie je bohatá, v úplnosti však zřejmě nepodchytitelná".

Zdroj: ŠVEC, Štefan. Česky psané časopisy pro děti (1850-1989). Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2014, str. 24.

 

Alespoň částečně dohledatelné jsou dětské časopisy vydávané v rámci zájmových klubů a školní časopisy.

Vydávání těchto časopisů však během 2. světové války prakticky ustalo. Více viz úryvek z diplomové práce Dany Smrčkové na toto téma:

 

"Na počátku tzv. Protektorátu Čechy a Morava vyšlo ještě několik čísel výše uvedených školních časopisů, první polovina 40. let je však ohledně školních časopisů hluchým místem. V použitých zdrojích se objevila zmínka o školním časopisu, který vydávali studenti na Československé státní škole ve Velké Británii, kterou za 2. světové války zřídila československá exilová vláda.(Štráfeldová, 2005) Jediným časopisem, který vydávaly děti, a o němž máme alespoň nějaké informace, je časopis židovských chlapců, kteří byli deportováni do Terezína. Přestože nejde o školní médium, pokládáme za užitečné na tento časopis upozornit. Kamarád byl jedním z mnoha terezínských časopisů, které děti v koncentračním táboře tajně vydávaly. Vzniklo ho celkem 22 čísel."

Zdroj: SMRČKOVÁ, Dana. Školní média - tisk, rozhlas, televize, internet : na příkladu Olomouckého a Ústeckého kraje. Diplomová práce. 2010 , str. 53 - 56. https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/82237/

 

Další  časopisy vydávané dětmi v Terezíně:  Vedem (časopis s  velmi vysokou úrovní), dále Domov, Nešar, Noviny, Rim Rim Rim, Hlas půdy Q 306 a Bonaco. Dále v ghettu existovaly nedochované časopisy List sedmičky a Tam - Tam.

(viz též  http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/2892/TEREZINSKE-DETSKE-CASOPISY.html/ )

 

 

Použité zdroje

* ŠVEC, Štefan. Česky psané časopisy pro děti (1850-1989). Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2014. 707 s. ISBN 978-80-246-2478-5.

* BEZDĚKOVÁ, Olga a KREJČÍ, Milan. Po stopách kreslených seriálů. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 2012. 2 sv. (236, 263 s.). ISBN 978-80-7207-865-3.

* SMRČKOVÁ, Dana. Školní média - tisk, rozhlas, televize, internet : na příkladu Olomouckého a Ústeckého kraje. Diplomová práce. 2010 , str. 53 - 56. https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/82237/

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.10.2016 13:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu