Destinace - vymezení pojmu

Text dotazu

Destinace – vymezení pojmu

Odpověď

Destinace -  (též cíl cesty; angl. destination, tourist area) = obecně: směrování, cíl cesty, místo navštívené účastníkem cestovního ruchu. Termín destinace je používán relativně volně a nemusí souviset vždy s cestovním ruchem. V praxi je přesný termín destinace cestovního ruchu zkracován na termín destinace.

Destinace cestovního ruchu = v užším smyslu: cílová oblast v daném regionu, typická významnou nabídkou atraktivit cestovního ruchu a infrastruktury cestovního ruchu

                                                        = v širším smyslu:  země, regiony, lidská sídla a další oblasti, které jsou velkou typické velkou koncentrací atraktivit, rozvinutými službami a další infrastrukturou cestovního ruchu, jejichž výsledkem je velká dlouhodobá koncentrace návštěvníků. Pro mezinárodní návštěvníky je destinací buď celá navštívená země, nebo její region, případně město. V některých zemích je území rozděleno do turisticky, historicky nebo administrativně kompaktních destinací.

                                                                                                                                          In: Výkladový slovník cestovního ruchu

Destinace (z latiny) = osud, určení k něčemu

                                        In: Slovník naučný. Praha 1862

Literatura:

Výkladový slovník cestovního  ruchu. Praha, Ministerstvo pro místní rozvoj 2002.

Čech, Jiří: Malá encyklopedie cestovního ruchu. Vybrané pojmy v češtině a angličtině, definice, zkratky. Praha, Idea servis 1998.

Hesková, Marie: Cestovní ruch pro vyšší odborné školy a vysoké školy. Praha, Fortuna 2006.

Palatková, Monika: Marketingová strategie destinace cestovního ruchu : jak získat více příjmů z cestovního ruchu. Praha : Grada, 2006.

Internetové zdroje:

http://www.cestovni-ruch.cz/skolstvi/destinace.php

http://www.cot.cz/index.php?page=200&jazyk=1&id=6975

http://www.mandk.cz/view.php?cisloclanku=2006030007

Další možnosti vyhledávání informací:

http://library. vse.cz

http://www.jib.cz/

http://www.nkp.cz/

http://ciks.vse.cz/zdroje/

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

11.01.2010 11:15

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu