Demografie Českého království v první polovině 17. století.

Text dotazu

Dobrý den.
Zajímal by mě přibližný počet obyvatel v zemích království Českého (nebo alespoň v Čechách) PŘED a PO třicetileté válce.
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

královská města překonávala ztráty způsobené třicetiletou válkou mnohem pomaleji než města poddanská. Roku 1671, kdy se začalo s revizitací údajů prvého českého katastru, tzv. berní ruly, bylo již jen výjimkou poddanské město, které mělo víc domů než před válkou, v 18. stol. rozvoj měst pokračoval. Zato z královských měst ještě roku 1715 dosáhlo předválečného počtu nebo jen překročilo jen 17 z 52 a některým se to nepodařilo ještě ani do roku 1757. Praze se v 17. a 18. století vymstilo, že přestala být sídlem panovníka, navíc ji značně vylidnila třicetiletá válka. Jestliže v době rudolfinské měla asi 60 tisíc obyvatel, pak v polovině 17. století to bylo jen asi 26,5 tisíce. Do roku 1702 stoupl tento počet na 40 tisíc (z toho asi jedna čtvrtina byli Židé) a teprve roku 1754 se s 59 tisíci obyvatel dostalo hlavní město království na rudolfinskou úroveň. Ovšem Vídeň, která v 16. století byla zhruba stejně lidnatá jako Praha, měla roku 1683 asi 80 tisíc obyvatel, 1709 již 113 tisíc a v roce 1754 dokonce 175 tisíc, což je tedy třikrát více než Praha…
Zdroj: Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha: Mladá fronta, 1998.

Další zdroje:
Za třicetileté války bylo  území Svaté říše velmi zpustošeno a o život zde přišlo téměř 60 % obyvatelstva. 
Zdroj: http://www.truhla.cz/predmety/dejepis/prezentace/kvinta/Habsburska_%20monarchie_po1648.pdf

Za vlády císaře Rudolfa II. (1576–1611) se Praha znovu stala kulturním centrem říše, české země se těšily značné náboženské svobodě a kulturnímu rozkvětu.
Po smrti Rudolfa nastoupil jeho bratr Matyáš, přesvědčený katolík. Tím se v Čechách opět zvýšilo náboženské napětí. Vojsko českých stavů bylo 8. listopadu 1620 v rozhodující bitvě na Bílé hoře u Prahy poraženo a král Fridrich se zachránil útěkem.
Třicetiletá válka, která stavovské povstání následovala, zpustošila a zbídačila zemi natolik, že z 2.6 milionu obyvatel v Čechách a na Moravě zde v polovině 17. století žilo zhruba 950 000 obyvatel v Čechách a 600 000 na Moravě.
Roku 1627 bylo vydáno Obnovené zřízení zemské, které zrovnoprávňovalo jazyk německý s českým a zajistilo Habsburkům dědičné nástupnictví v českých zemích. Vestfálským mírem v roce 1648, který ukončil třicetiletou válku, bylo potvrzeno začlenění českého království do habsburské monarchie. České království tak fakticky ztratilo nezávislost a bylo nadále řízeno z Vídně, sídla Habsburků.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_%C4%8Ceska

V roce 1526 nastoupila na český trůn dynastie Habsburků, která zemi postupně včlenila do habsburské monarchie. Vojsko českých stavů bylo roku 1620 v bitvě na Bílé hoře poraženo a stavové byli veřejně popraveni v Praze.
Začala násilná rekatolizace českých protestantů. Rozsáhlý majetek české šlechty a inteligence připadl věrným stoupencům Habsburků. Do poloviny 17. století klesla populace v Čechách a na Moravě z 2.6 milionu na zhruba 1.5 milionu obyvatel.
Zdroj:
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko  
ADÁMEK, Karel. Doba poroby a vzkříšení: rozhledy v kulturních dějinách království českého v XVII. a XVIII. století. Roudnice: A. Mareš, 1878. http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/12237962

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.04.2015 19:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu