Demek, Jaromír

Text dotazu

Prosím, zda je nějaký životopis geografa Jaromíra Demeka.

Odpověď

Dobrý den, životopis geografa Jaromíra Demeka naleznete například v knize:
MARTÍNEK, Jiří. Kdo byl kdo. Naši cestovatelé a geografové. 1. vyd. Praha : Libri, 1998. str.110. ISBN 80-85983-50-8 (váz.). Píše se zde:
"Demek, Jaromír (* 14.8.1930 Sokolnice, o. Brno - venkov) - český geograf.
Jaromír Demek absolvoval učitelský ústav v Brně (1944 - 48) a potom pedagogickou fakultu v Brně, kterou zakončil v roce 1952 doktorátem na základě dizertační práce Geomorfologické poměry povodí horní Bobravy. Krátce učil na střední škole v Lednici, pak pracoval jako odborník na fyzickou geografii v různých projekčních ústavech. Zásluhou F. Vitáska nastoupil v roce 1958 do Kabinetu pro geomorfologii ČSAV v Brně a po reorganizaci (1963) se stal ředitelem Geografického ústavu ČSAV, opět v Brně. Po smrti M. Noska (1978) přešel na PřF UJEP, kde vedl katedru geografie. Po devíti letech se stal vedoucím katedry geografie a didaktiky geografie na přírodovědecké fakultě v Olomouci. Habilitoval se již roku 1966 (externě), v roce 1992 byl jmenován profesorem. V současné době je v důchodu.
Seznam publikací, skript a článků Jaromíra Demka obsahuje více než 500 položek, zejména z oborů  geomorfologie a teoretické geografie. Jeho práce byly vydány v řadě zemí, zejména v bývalém SSSR a v SRN, ale např. také v Číně. Aktivně se účastnil činnosti mezinárodních organizací a kandidoval i na funkce v Mezinárodní geografické unii. Podnikl celou řadu cest po světě:
mj. v době sjezdu Mezinárodní asociace pro výzkum čtvrtohor (INQUA) v Denveru roku 1965 procestoval západní část USA, o rok později podnikl cestu po východní Sibiři (povodí Leny, navštívil také pól mrazu - Ojmjakon), putoval po Indii, Kanadě a řadě dalších zemí.  Demek vědecky studoval zejména svahové pohyby a vliv mrazu na geomorfologické pochody (Výzkum vlivu pleistocénní kryoplanace na vývoj povrchových tvarů České vysočiny, 1961, spolu s T. Czudkem). Své poznatky soustředil jak v desítkách prací s regionální tématikou, tak v syntézách, jakou je Obecná geomorfologie (1988). Napsal také celou řadu vysokoškolských učebnic, např. Úvod do studia a dějin geografie (1980) či fyzickogeografickou část Geografie ČSSR (1985). Věnoval se i teoretické geografii a v poslední době také krajinné ekologii ( Nauka o krajině, 1990).
Podílel se též na vypracování studií o vhodnosti umístění jaderných elektráren a dalších nukleárních zařízení. Vedl autorský kolektiv Zeměpisného lexikonu ČR - Hory a nížiny (1987) a zúčastnil se přípravy nové rady Vlastivědy moravské (1992)."

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.11.2007 15:28

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu