dělení slov

Text dotazu

JAK SE ROZDĚLUJE SLOVO JESKYNĚ? JE SPRAVNĚ JES-KYNĚ NEBO JE-SKYNĚ. DĚKUJI

Odpověď

Dobrý den, dělení slov v písmu sleduje slabičný sklad slova a jeho tvoření, např.
/ve-se-lá/, /ná-vlek/, /šťast-ná/, /nej-mé-ně/, /ne-jme-no-vat/, /pod-ro-bit/ - odlišně od stejně psaného /po-dro-bit/ ve významu "rozdrobit".
Začátek a konec slabiky je zřejmý tam, kde se shoduje s okrajem slova, nebo tam, kde je slovo složeno ze slabik otevřených (tj. zakončených samohláskou). Ve skupině souhlásek uvnitř slova je - z fonologického hlediska - možné různé řešení.
V praxi se při dělení slov bere v úvahu i stavbu slova: /pod-ra-zit/, ale /po-dráž-dit/. U některých slov je, kvůli jejich stavbě i seskupení několika souhlásek vedle sebe, tato hranice nejasná: přesně takovým slovem je /"jeskyně"/ u které kořen je dvouslabičný - /jeskyň-/ (/-e/ je ženskou koncovkou). V takových případech je zvykem umístit na konec řádku první souhlásku ze skupiny: šves-tíč-ka, jes-ky-ně.

Zdroj:

Grepl, M. a kol.: Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.09.2008 09:54

Jitka Nardelliová píše:
Čtvrtek 26.11.2015 13:25
Jak lze rozdělit slovo sejdou se ? Je správně se-jdou se nebo sej-dou se . Děkuji
PSK - admin píše:
Pátek 27.11.2015 14:30
Dobrý den,
odpověď na Váš dotaz obdržíte e-mailem. Nalézt ji můžete též v archivu služby: http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/deleni-slova
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu