Dekonstrukce, dekonstruvismus

Text dotazu

Rád bych se zeptal, co to znamená slovo dekonstrukce v lingvistice či literatuře, jak se používá, případně další informace.

Odpověď


Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce, osobnosti, základní pojmy. Brno : Host, 2006. 911 s. ISBN 80-7294-170-4. uvádí toto:

"dekonstrukce - teorie a praxe poststrukturalistické liter. kritiky, jež vesměs vychází z koncepcí J. Derridy a P. de Mana. Tento pojem se vzpírá jednoznačnému určení, protože sám odkazuje na skutečnost, že jazykové znaky není možné jednoznačně určit ani sémanticky vymezit..." (více najdete přímo v knize)

"dekonstruvismus - směr poststrukturalismu, jenž se zaměřuje především na jazykově-textový a ideologicko-metafyzický aspekt kultury a literatury. Za zakladatele a hlavního filozofického reprezentata je pokládán J. Derrida."

V knize Slovník kulturálních studií. Vyd. 1. Praha : Portál, 2006. 208 s. ISBN 80-7367-099-2. je výklad dekonstrukce takovýto:

"...dekonstruovat znamená rozebrat na díly či rozložit za účelem nalezení a převedení předpokladu textu. Dekonstrukce zahrnuje zejména odhalení hierarchických pojmových binárnich opozic, jako jsou muž/žena, černý/bílý atd., které zaručují status a moc jistým pravdivostním tvrzením tak, že jednu část opozice vylučují a devalvují. Smyslem dekonstrukce není jen obrátit pořadí jednotlivých složek binárních opozic, ale ukázat, jak jedna z druhé navzájem vyplývají.
Dekonstrukce se pokouší poukázat na slepá místa textu a nepřiznané předpoklady, na jejichž základě texty operují. K nim patří místa, kde rétorické strategie textu působí proti logice jeho argumentu. Dekonstrukce tedy zvýrazňuje napětí mezi tím, jaké sdělení je záměrem textu a v jakém sděleni je omezován. Jedním z hlavních problémů dekonstrukce je to, že musí používat tentýž pojmový jazyk, který se snaží rozložit..."

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Vědecká knihovna v Olomouci

Datum zadání dotazu

08.04.2008 09:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu