dějiny rozvodu

Text dotazu

Dobrý den, potřebuji najít knihu zabývající se dějinami rozvodu pokud možno více do minulosti (starověk, středověk). Objevila jsem informace týkající se situace po roce 1918, ale starší se mi nepodařilo najít. Jde mi o informace typu: zda společnost rozvod umožňovala, mohli se rozvádět pouze muži, nebo i ženy. Byly určeny právní postupy, nebo stačilo ženu zavrhnout a podobně. Děkuji. za Vaši radu

Odpověď

Dobrý den,

v bibliografickém katalogu Historického ústavu AV ČR (http://biblio.hiu.cas.cz/ ) jsme k tématu rozvodu nalezli mimo jiné následující články:

* Westphalová, Lenka. Historicko-právní pohled na rozvod manželství. Lenka Westphalová. In: Pocta Eduardu Vlčkovi k 70. narozeninám / Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010 s. 461-471.

* Tinková, Daniela.  Porušený řád manželský. Problémy rozvodu, adulteria a nemanželských dětí v rakouském a francouzském občanském právu na přelomu 18. a 19. století. Tinková, Daniela. In: Evropa 1805. Sborník prací 5. Mezinárodního napoleonského kongresu. Brno, 26.-28. září 2005 / Brno : Česká napoleonská společnost se sídlem v Brně, 2006 s. 543-559.

* Nodl, Martin. Rituál rozvodu. Nodl, Martin. In: Stát, státnost a rituály přemyslovského věku. Problémy, názory, otázky. Sborník příspěvků z konference konané dne 18. října 2005 v Brně / Brno : Matice moravská, 2006 s. 113-134.

* Šínová, Renáta - Šmíd, Ondřej. Dohoda manželů jako předpoklad trvalého ukončení manželského soužití od Všeobecného občanského zákoníku po současnost. Renáta Šínová - Ondřej Šmíd. In: 200 let Všeobecného občanského zákoníku / Jan Dvořák, Karel Malý a kol Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011 s. 428-450.

* Radvanová, Senta. Demokratický průlom do manželského práva - novela č. 320/1919 Sb. z. a násl.. Senta Radvanová. In: 200 let Všeobecného občanského zákoníku / Jan Dvořák, Karel Malý a kol Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011 s. 423-427.

Zmíněná problematika by mohla být řešena i v níže uvedených  monografiích (Online katalog Národní knihovny ČR):

* LENDEROVÁ, Milena, ed. et al. Žena v českých zemích od středověku do 20. století. Vyd.1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 853 s. Česká historie; sv. 21. ISBN 978-80-7106-988-1.

*   NEUMANN, Stanislav Kostka. Dějiny ženy: populárně sociologické, etnologické a kulturně historické kapitoly. 1. vyd. v nakl. Otakar II. Praha: Otakar II., 1999. 1077 s., [120] s. obr. příl. ISBN 80-86355-03-9

*  VONDRUŠKA, Vlastimil. Život ve staletích: lexikon historie. 14. století. Vyd. 1. Brno: MOBA, C2011. 125 s. ISBN 978-80-243-4243-6.

*  VONDRUŠKA, Vlastimil. Život ve staletích: lexikon historie. 13. století. Vyd. 1. Brno: MOBA, C2010. 125 s. ISBN 978-80-243-3809-5.

* KADLECOVÁ, Marta et al. Dějiny českého soukromého práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 279 s. ISBN 978-80-7380-041-3.

* KAŠNÝ, Jiří. Manželství v západní tradici: soubor kanonických studií. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006. 103 s. Opuscula; 3. ISBN 80-7040-921-5.

* OTIS-COUR, Leah. Rozkoš a láska: dějiny partnerských vztahů ve středověku. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2002. 179 s. Kulturní historie. ISBN 80-7021-542-9.

K dohledávání další vhodné literatury můžete mimo jiné použít např.:

* Online katalog Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc

* Souborný katalog ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc

* Jednotnou informační bránu: http://www.jib.cz/

* Výběrovou článkovou databázi ANL : http://aleph.nkp.cz/cze/anl

* Online databáze Historického ústavu AV ČR: http://biblio.hiu.cas.cz/

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.11.2014 10:33

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu