Dějiny křesťanství

Text dotazu

Jaký byl vliv normanských a maďarských vpádu na rozvoj křesťanství v Evropě.

Odpověď

Dobrý den, vpády Vikingů, Maďarů a Saracénů v 9.století do Evropy měly za následek oslabení kulturní a církevní jednoty západní Evropy, které docílil Karel Veliký. Nájezdníci ze tří světových stran plenili kláštery, kostely a vesnice. Docházelo k dočasné opětné barbarizaci dobytých křesťanských území.
Ke konci 9.století se ovšem síly křesťanstva opět obnovily. Poté, co se nájezdníci začali usazovat na dobytých územích, začalo jejich postupné pokřesťanšťování. Potomci nájezdníků se stávali dokonce předními bojovníky křesťanství. Postupně  křesťanství proniklo i do samotné Skandinávie, pokřtít se nechal i první král nově vzniklého uherského státu Gejza I. (972 - 997).
V konečném výsledku tedy vnesly nájezdy nový život a novou sílu do křesťanské kultury v Evropě. Nájezdy také přispěly k úpadku světské moci franckých králů a k povznesení moci římského papeže.

Zdroje:
* DAWSON, Christopher. Zrození Evropy : úvod do dějin evropské jednoty. 1.vyd. Praha : Vyšehrad, 1994. ISBN 80-7021-114-8.
* Dějiny evropské civilizace. 1. 1.vyd. Praha ; Litomyšl : Paseka, 1995. ISBN 80-7185-010-1.
* ŘÍČAN, Rudolf. Dvanáct století církevních dějin. 3. vyd. Praha : Kalich, 2008. ISBN 978-80-7017-064-9.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.05.2009 14:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu