Dějiny hudby

Text dotazu

Jaké jsou počátky hudby v Čechách?

Odpověď

Dobrý den,

osudy hudby na dnešním území Čech a Moravy můžeme sledovat od dávných dob.
Celá dlouhá epocha od prehistorie až do raného středověku je doložena jen zcala výjimečně přímymi památkami. Teprve se zrodem českého feudálního státu začinají přistupovat notové zápisy. Arch.výzkumy v Dolních Věstonicích a jinýchlokalitách přinesl jednoduché píšťalky, dokumentující hudební aktivitu obyv. na území Čechh a Moravy už před dvaceti tis. a více lety, Z doby o něco mladší pocházejí nálezy hliněných bubnů a první tisícíletí př.n.l.
zanechalo např. chřestítka různách tvarů. Tyto a další středoevr. nálezy naznačují existenci hudebních projevů.
Počátky nepřetržité tradice se rodí patrně až s příchodem slovanských obyv. od 5. a 6. st. Ani o úrovni kultury a hudby nejstarších Slovanů na území Čech a Moravy nemůžeme dlouho říci nic určitého.Teprve společenský a kulturní vzestup v 9. st. koncentrující se ve st.útvaru Velké Moravy, patrně znamenal i novou epochu ve vývoji hudby. Poměrně nejkonkretněji se dá uvažovat o liturgickém zpěvu, ale doloženo to je jen nepřími zprávami.
Bohoslužba ve slovanském jazyce (dílo byzantské misie Konstantina a Metoděje z let 863 až 885) byl nepochybně spojen se zpěvem. Zpěv Velkomoravské liturgie by tedy znamenal zárodek evropského jednohlasu. Církevněslovanská bohoslužba, která se postupně rozšířila z V.Moravy po celém jihoslovanském a východolovanském světě, vytvořila ve svých nápěvech samostatnou odnož byzantského církevního zpěvu a stala se tak jedním z protipólů velké kultury západoevropského gregoriánského chorálu. Významnější hudebně historické dokumenty nezanechal ani raný přemysl.stát, vláda pětice posledních českých králů z rodu Přemyslovců (1197-1306) zanechala větší množství notových hudebních památek a dokumentů, které dávají jasnější představu alespoň o hlavní oblasti umělé hudební kultury - o liturgickém chorálu.
Podrobný výklad o dějinách české hudby naleznete na internetové adrese http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/234206-cechy-dejiny-kulturni-dejiny-hudbpramen: Dějiny české hudby v obrazech, Praha " Supraphon, 1977

Obor

Hudba

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.01.2008 12:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu