Definování pojmu profesní dovednost a osobnostní rozvoj

Text dotazu

Dobrý den,
pro účely své diplomové práce potřebuji vymezit pojmy profesní dovednost a osobnostní rozvoj. Můžete mi prosím doporučit nějakou základní literaturu, která by mne nasměřovala k definování pojmů.

Děkuji Vám mnohokrát

Odpověď

 Dobrý den,
definici  osobnostního rozvoje nelze určit, protože se jedná o pojem  variabilní a individuální, závisí na každém jednotlivci.
Každý člověk je jiný,  jedinečný. Osobnost z něj činí právě  jeho odlišnost od ostatních. Hovoříme-li o osobnostním rozvoji, mluvíme zároveň i o individuálním  přístupu ke každému člověku zvlášť. V osobnostním rozvoji se pracuje s člověkem jako jedincem, který na situace, kterým je vystaven, reaguje svým vlastním způsobem, svůj proces osobnostního rozvoje vnímá po svém.
Profesními dovednostmi se rozumí soubor dispozic (činností), kterými má být vybaven každý člověk, aby mohl efektivně vykonávat své povolání, svou profesi.
Literaturu k diplomové práci můžete např. hledat ve volně přístupném  elektronickém katalogu Národní knihovny ČR na www.nkp.cz, katalogy, a databáze, báze NKC - knihy. Vyhledávat můžete podle klíčových slov (předmětových hesel).Několik knih jsme pro Vás vybrali na ukázku a posíláme ve dvou formátech (citační a podrobnější, kde jsou klíčová slova, která se Vám mohou hodit následně ve Vašem výběru literatury).

Seznam citací vybraných dokumentů (báze NKC):
Čakrt, Michal. Typologie osobnosti: volba povolání, kariéra a profesní úspěch. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2010. 217 s. ISBN 978-80-7261-220-8.
Gillernová, Ilona a kol. Psychologické aspekty změn v české společnosti: člověk na přelomu tisíciletí. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 256 s. Psyché. ISBN 978-80-247-2798-1.
Kolář, Jan. Práce s reflexí u lektorů osobnostně sociálního rozvoje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 260 s. ISBN 978-80-210-6297-9.
Křivohlavý, Jaro. Psychologie moudrosti a dobrého života. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 138 s. Psyché. ISBN 978-80-247-2362-4.
Kříž, Petr. Kdo jsem, jaký jsem: aktivity pro osobnostní a sociální výchovu k podpoře sebepoznání a sebepojetí. 1. vyd. Kladno: AISIS, 2005. 132 s. Dokážu to?. ISBN 80-239-4669-2.
Malach, Josef, ed. a Rozsypalová, Martina, ed. Diagnostika osobnostně sociálního rozvoje. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 132 s. ISBN 978-80-7464-652-2.
Mužík, Jaroslav. Prezentační dovednosti a osobnostní rozvoj zaměstnance veřejné správy. Vyd. 1. Praha: Institut pro místní správu, 2005. 55 s. ISBN 80-86976-03-3.
Němcová, Pavlína. Rozvoj psychosociálních dovedností na cestě za kariérou. Vyd. 1. Orlová: Obchodní akademie Orlová, 2007. 74 s. ISBN 978-80-87113-75-2.
Němec, Jiří a Bodláková, Ivana. Vím, co potřebuji?: interaktivní program pro děti a mládež ve věku 15 až 18 let: metodika práce s programem. Praha: Eteria, [2007?]. 33 s. ISBN 978-80-239-9329-5.
Sedláčková, Daniela. Rozvoj zdravého sebevědomí žáka. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 123 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-2685-4.
Skácelová, Lenka, Macková, Lenka a Aujezká, Anna. Metodika osobního rozvoje. Vyd. 1. Praha: Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ve vydavatelství Togga, 2012. 82 s. Učební texty. ISBN 978-80-87258-54-5.
Sýkora, Oldřich. O praktickém směru vychování. V Praze: Nákladem Rozhledů Jos. Pelcla, 1898. 28 s.
Vágnerová, Marie. Psychologie osobnosti. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010. 467 s. ISBN 978-80-246-1832-6.
Valenta, Josef. Didaktika osobnostní a sociální výchovy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 232 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4473-5.
Valenta, Josef. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. 1. vyd. Kladno: AISIS, ©2006. 226 s. Dokážu to?. ISBN 80-239-4908-X.

Podrobnější formát výše uvedené doporučené literatury - viz příloha.

 

Přílohy

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.03.2015 22:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu