definice sociologie výchovy

Text dotazu

prosím vyhledat všechny definice sociologie výchovy

Odpověď

Dobrý den,

sociologii výchovy je věnována kniha:

* HAVLÍK, Radomír, KOŤA, Jaroslav. Sociologie výchovy a školy. 2. vyd. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-327-7.

Informace k danému tématu můžete nalézt také v publikacích:

* PROKOP, Jiří. Sociologie výchovy a školy. 1. vyd. V Liberci : Technická univerzita, 2001. ISBN 80-7083-579-6.

* RABUŠICOVÁ, Milada. K sociologii výchovy, vzdělání a školy : Určeno pro posl. fak. filoz. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1991. ISBN 80-210-0328-6.

* ONDREJKOVIČ, Peter. Úvod do sociológie výchovy : základy sociológie výchovy a mládeže. 2. rozš. a prepracované vyd. Bratislava : Veda, 1998. ISBN 80-224-0579-5.

* HAVLÍK, Radomír. Kapitoly ze sociologie výchovy. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1996. ISBN 80-86039-10-2.

Další literaturu k tématu je možné dohledat prostřednictvím Online katalogu Národní knihovny: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc , Souborném katalogu ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc , Jednotné informační brány: http://www.jib.cz/ či článkové databázi ANL: http://aleph.nkp.cz/cze/anl .

Hesla k sociologii výchovy jsou obsažena též v řadě sociologických a pedagogických slovníků:

např:

* GEIST, Bohumil. Sociologický slovník. Praha : Victoria Publishing, [1993] . ISBN 80-85605-28-7 .

* Sociologický slovník. 1. české vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. ISBN 80-244-0735-3.

* Velký sociologický slovník. 1.vyd. Praha : Karolinum, 1996. (2 sv.) aj.

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.12.2010 10:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu