Definice slov žánr a text

Text dotazu

Dobrý den, potřebuji znát etymologii a definici slov text a žánr. Poraďte mi, prosím, kde mohu informaci vyhledat.

Odpověď

Dobrý den, etymologický slovník říká:

Text = jazykový projev (zvláště psaný). Do češtiny se dostal přes moderní evropské jazyky (německy Text, anglicky text), původem je z latiny: textum = tkanina, stavba, text; textus = tkáň, pletivo, souvislost, text; což jsou zpodstatnělé tvary příčestí trpného od

texere = plést, tkát, tesat, stavět

Žánr = umělecký druh. Původem z francouzštiny: genre = druh, rod, typ, a z latiny: genus (2. pád. generis) = rod

Pramen: REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Leda : 2001. ISBN 80-85927-85-3.

Ze slovníku cizích slov vyčtete:

Text, -u m (z latiny)

1.       (z lingvistiky) obsahově i formálně relativně celistvý, uzavřený, spojitý útvar znakové povahy, výsledek záměrné komunikační aktivity jedince n. partnerů v určité situaci s určitým komunikačním cílem a ztělesňující v sobě zároveň kreativní proces jeho tvorby: mluvený, psaný, tištěný text

(…)

Žánr, -u m (z francouzštiny)

1.       (výtvarný) obraz, zobrazení scén s námětem z denního života nějakého typického prostředí

2.       menší slovesné dílo s takovým námětem

3.       (knižní a odborný) způsob, obor, druh (zejména umělecký); (literární) skupina děl vyznačující se určitými společnými znaky (kompozičními, tematickými, formovými)

Pramen: Akademický slovník cizích slov. Praha : Academia, 1995. ISBN: 80-200-0497-1.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna Filozofické fakulty UK

Datum zadání dotazu

15.12.2014 13:59

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu