Deficit USA

Text dotazu

Vážená paní, važený pane,

obracím se na Vás, jako na zkušené pracovníky knihovny, s pomocí vyhledání jak českých tak i anglických titulů, článků apod., které se týkají deficitu USA (ať už vládního, rozpočtového apod.) a pomohly by mi ke zpracování semestrální práce do předmětu makroekonomie. Už jednou jste mi v této věci pomohli.

Věřím, že mi i dnes pomůže s vyhledáním titulů.

Odpověď

   
Dobrý den,

zasílám seznam možných pramenů k vaší práci. Závěrečné práce jsou volně dostupné z katalogu knihovny - http://library.vse.cz. Pokud jste student VŠE můžete využít elektronické informační zdroje - http://www.vse.cz/zdroje/.

Závěrečné práce:

1. Bureš, Vladimír. Veřejný deficit v USA v době vlády prezidenta Ronalda Reagana – problém spíše výdajové, či příjmové stránky rozpočtu?. Praha, 2012. Vedoucí práce Ladislav Tajovský.

2. Jiránek, Roman. Teorie dvojího deficitu: komparace (ne)rovnováhy veřejných financí a platební bilance na příkladě USA. Praha, 2012. Vedoucí práce Martin Mandel.

3. Lukács, Viktória. Analýza vybraných príčin krízy dlhového stropu v USA. Praha, 2012. Vedoucí práce Michaela Ševčíková.

4. Disman, Petr. Hospodářský vývoj USA na počátku nového tisíciletí. Praha, 2010. Vedoucí práce Pavel Neumann.

5. Průšová, Martina. Dluhová krize státu Kalifornie. Praha, 2010. Vedoucí práce Josef Jílek.

6. Puzanova, Daria. Americká ekonomická krize 2007-2009. Praha, 2009. Vedoucí práce Pavel Sirůček.

7. Cigler, Roman. Analýza vývoje federálního dluhu v USA. Praha, 2008. Vedoucí práce Vratislav Izák.

Literatura:

1. Crane, Edward H., ed. a Boaz, David, ed. An American vision: policies for the '90s. Washington: Cato Institute, ©1989. 358 s. ISBN 0-932790-72-0.

2. Boaz, David, ed. Assessing the Reagan years. Washington: Cato Institute, 1988. 431 s. ISBN 0-932790-68-2.

3. Norrlof, Carla. America's global advantage: US hegemony and international cooperation. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. xv, 286 s. ISBN 978-0-521-74938-1.

4. Bergsten, Carl Fred. America in the world economy: a strategy for the 1990s. Washington: Institute for International Economics, 1995. xiii, 218 s. ISBN 0-88132-076-5.

5. The United States and the world economy: foreign economic policy for the next decade [online]. Washington, D.C.: Institute for International Economics, 2005 [cit. 2013-02-20]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/vsep/Doc?id=10235169.

6. Holub, Alois et al. Metamorfóza světové ekonomiky na sklonku 20. století a její výhled. Praha: Oeconomica, 2002. 262 s. Řada vědeckých publikací; 3. ISBN 80-245-0318-2.

7. Jonáš, Jiří. Světová ekonomika na přelomu tisíciletí. Praha: Management Press, 2000. 237 s. ISBN 80-7261-016-3.

8. Bailey, S. J. Veřejný sektor: teorie, politika a praxe. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 455 s. ISBN 80-86432-61-0.

9. Bonner, William a Wiggin, Addison. Empire of debt: the rise of an epic financial crisis. Hoboken: John Wiley & Sons, ©2006. vi, 370 s. ISBN 0-471-73902-2.

10. Stiglitz, Joseph E. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada, 1997. 661 s. ISBN 80-7169-454-1.

11. Buchanan, James M. Veřejné finance v demokratickém systému. Brno: Computer Press, 1998. xvi, 324 s. Ekonomie. ISBN 80-7226-116-9.

12. Dvořák, Pavel. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize / Pavel Dvořák. Vyd. 1. Praha: Beck, 2008. xx, 343 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-075-1.

13. Holman, Robert et al. Americká finanční krize: hrozba pro světovou ekonomiku?: sborník textů. Vyd. 1. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2008. 87 s. Ekonomika, právo, politika, č. 71/2008. ISBN 978-80-86547-65-7.

Internetové zdroje:

http://www.whitehouse.gov/ - zde lze najít  např. statistické a podobné údaje o vývoji dluhu a pod. od předminulého století do dneška

http://en.wikipedia.org/wiki/National_debt_of_the_United_States

http://www.davemanuel.com/history-of-deficits-and-surpluses-in-the-united-states.php

http://www.quote.cz/zpravy-cz/akcie/text/1271-rozpoctovy-deficit-usa-klesl-o-12-procent

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/207089-usa-obchazi-strasak-jmenem-deficit-lide-investuji-do-zlatych-orlu/

http://www.tradingeconomics.com/united-states/balance-of-trade

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2260554/cbo-rozpoctovy-deficit-usa-klesne-tento-rok-pod-bilion-dolaru-boj-o-skrty-pokracuje.html

http://www.cbo.gov/

http://useconomy.about.com/od/fiscalpolicy/p/deficit.htm

   
   
   
   


Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

09.04.2014 12:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu