Dědění ze závěti

Text dotazu

Dědění ze závěti je v ČR možné??

Odpověď

Dobrý den,

dědění ze závěti se v České republice řídí § 476-480 Občanského zákoníku, dědění obecně se věnují § 460-487 tohoto zákoníku.

Závětí může zůstavitel odchylně od zákonné dědické posloupnosti stanovit sám osoby, které mají být jeho dědici, jakož i určit jejich dědiké podíly. Závěť má význam i tehdy, nemá-li zůstavitel žádné zákonné dědice, a chce-li se vyhnout odúmrti (připadnutí státu). Výlučně ze závěti se dědí tehdy, zanechal-li zůstavitel platnou závěť, v níž pořídil soupis ohledně celého svého majetku, který je předmětem dědění. Není ovšem vyloučeno, aby došlo současně jak k dědění ze zákona, tak i ze závěti, dojde-li ke kumulaci dědických titulů. U závětních dědiců vylučuje zákon tzv. akrescenci, tj.

přírůstek dědického podílu nad rámec určený závětí.

Použitý zdroj:

Lexikon občanského práva. Ostrava: Jiří Motloch - Sagit. Str. 36. ISBN 80-7208-002-4.

Další doporučené zdroje:

* MIKEŠ, Jiří. Dědictví a právo : (Právní poradce pro každého). Praha : Informatorium, 1993 (Praha : Naše vojsko). 166 s. : schémata ; 21 cm. ISBN 80-85427-10-9 (brož.)

* SCHELLEOVÁ, Ilona a kol. Dědictví a dědické právo. Brno : Computer Press, 2007. 228 s. ; 24 cm + 1 CD-ROM. (Právo pro denní praxi). ISBN 978-80-251-1659-3 (váz.). Obsah:

http://toc.nkp.cz/NKC/200709/contents/nkc20071748689_1.pdf

* MADAR, Zdeněk a kol. Slovník českého práva. Praha : Linde, 2002. 2 sv. ; 23 cm. Obsahuje: díl 1. A-O. 983 s. -- díl 2. P-Z. s. 985-1842. ISBN 80-7201-377-7 (sv. 1-2 : váz.)

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.06.2009 15:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu