Dcera Alberta Einsteina

Text dotazu

Dobrý den,
někde jsem zaslechla, že A. Einstein měl dceru, kterou dal k adopci. Existuje o tom nějaká publikace?

Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,
zmínky o dceři Alberta Einsteina (která bylo zároveň jeho prvním dítětem) můžete nalézt v biografických publikacích věnovaných tomuto světoznámému fyzikovi. My jsme využili tři publikace, které se podrobněji věnují životu A.Eisnteina, ačkoli knih je více. Nejen námi použité zdroje, ale také další dokumenty můžete vyhledat v online katalozích dostupných na adrese http://aleph.nkp.cz/F/, především katalog NK ČR (NKC), Souborný katalog ČR (SKC) či Česká národní bibliografie (ČNB).
Použité monografie:
* Highfield, Roger a Carter, Paul. Soukromý život Alberta Einsteina. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1994. 268 s., [16] s. fotogr. ISBN 80-7106-060-7.
* Fölsing, Albrecht. Albert Einstein. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 2001. 895 s., [8] s. obr. příl. Světové osobnosti; sv. 4. ISBN 80-7207-418-0.
* Neffe, Jürgen. Einstein: životopis. Vyd. 1. Praha: Argo, 2006. 359 s., [16] s. obr. příl. Ecce homo; sv. 11. ISBN 80-7203-742-0.

Všechny tři knihy se v podstatě shodují na těchto skutečnostech:
Během studií na vysoké škole potkal A. Einstein svoji budoucí ženu, Srbku Milevu Maričovou (přibližně kolem roku 1898). Přátelství se postupně vyvinulo v milenecký vztah, kterému sice Einsteinovy rodiče nepřáli, ale pár se i přesto scházel. V květnu 1902 Mileva zjistila, že je těhotná. Milenci se ovšem nevzali a dítě se tak narodilo jako nemanželské. V pozdním létě 1902 odjela Mileva do Srbska do Nového Sadu k rodičům, kde v zimě porodila dceru Lieserl (Lízinka). Přes počáteční nadšení Einsteina z narození dcery (jak dokládají dopisy) neexistuje důkaz, že by se otec s dcerou někdy setkal. Naopak se zdá, že se snažil tohoto "břemene" zbavit. Její narození totiž ohrožovalo start Einsteinovy nové kariery jako experta na patenty v Bernu. Švýcarské občanství získal teprve rok předtím a nemanželské dítě by poškodilo jeho vyhlídky na postup ve státní správě, stejně jako jeho postavení v konzervativní společnosti hlavního města. Nemanželské děti nebyly v hlavním městě vzácné, ale na děti cizinek se lepší společnost dívala svrchu a navíc zde byly Einsteinovy ambice ve státní správě.  Dalším důvodem pro nepřijetí dítěte byly velmi malé příjmy mladého páru.
Pravděpodobně po roce odjela Mileva zpět do Švýcarska za Einsteinem, ovšem bez dítěte.
Co se s malou holčičkou stalo, zůstává dodnes záhadou, kolem které se vyrojilo několik teorií.

První z nich naznačuje, že holčička mohla umřít na spálu. Pak by ovšem někde v Milevině vlasti byl její hrob. Tomu, že děvče onemocnělo, nasvědčují opět dopisy. Mileva se v roce 1903 opět vrátila k rodičům, pravděpodobně proto, že Lízinka měla spálu. Einstein píše: "Je mi moc líto, co se Lieserl stalo. Po spále často zůstávají trvalé následky. Doufejme, že to přejde. A co je s její registrací? Musíme učinit nutná opatření, aby neměla později potíže."

Reálnější je ovšem teorie o adopci, která by mohla být podložena také korespondencí (resp. z korespondence lze vyčíst náznaky, které by se mohly adopce týkat, byť toto nebylo nikdy jasně vysloveno).

Každopádně v létě 1903 tedy  Mileva znovu odcestuje zpět do Srbska, aby pečovala o svou dceru a zjišťuje, že je opět těhotná. Einstein nyní už své manželce (vzali  se 6. ledna 1903) píše, aby se opatrovala a zároveň se zmiňuje o dceři: "Jako co je vlastně zapsaná Lízinka? Musíme se velmi postarat, aby tomu dítěti později nevyvstaly potíže." Další korespondence zmiňuje následující otázku, kterou Einstein položil Milevě: "Jak to udělat, abychom si mohli vzít Lízinku k sobě? Nechtěl bych, abychom se jí museli vzdát." Přes toto všechno zůstala dcera u rodičů Milevy a jak již bylo řečeno, patrně se se svým otcem nikdy nesetkala.
Někdy v létě roku 1903 muselo v Einsteinovi a jeho ženě dozrát rozhodnutí definitivně se odloučit od dcery. Určitě pomýšleli na možnost, že si ji ponechají (viz úryvky z dopisů výše), ale když ještě těhotná Mileva navštívila Einsteina, už spolu museli probírat také možnost adopce, náznaky lze nalézt opět v dopise, která poslal Mileva Einsteinovi. Zmiňuje se v něm o své přítelkyni ze studií, která žila s mužem v Bělehradě a v roce 1901 se stala sama matkou. Mileva v dopise prosila Einsteina, aby oné mladé matce napsal hezký dopis: "Musíme s ní opravdu hezky jednat, neboť by nám měla při něčem důležitém pomoci." - a to se mohlo v této situaci týkat budoucnosti dítěte. Ovšem jedná se pouze o dohady na základě těchto několika slov.     
Z tohoto lze s ohledem na neznámý osud děvčátka vyvodit, že mohla být později nabídnuta k adopci. 

Údaje o Lízince do jejích dvou let jsou velmi skromné a další osud prvního dítěte Einsteina není znám. Nikdy se už o ní neobjevila v dopise zmínka a navzdory intenzivnímu pátrání se nikde nenašel zápis v církevních seznamech, v úředních aktech anebo jiných dokumentech. Lízinka se objevuje jen v několika málo dopisech svých rodičů a zmínky o ní jsou vždy velmi stručné a prchavé.

Kromě uvedených biografických knih A. Einsteina se můžete o jeho životě dočíst také v internetových odkazech, u kterých bohužel nemůžeme zaručit důvěryhodnost. Jedná se např. o tyto odkazy:
* http://cs.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
* http://euro.e15.cz/archiv/ziji-v-cechach-potomci-alberta-einsteina-788259

Zajímavá by také mohla relativně nová monografie o životě fyzika:
* Isaacson, Walter. Einstein: jeho život a vesmír. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2010. 624 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7432-020-0.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201011/contents/nkc20102032404_1.pdf

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.02.2013 18:30

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu