Datum založení Pojišťovny Praha a Pojišťovny Slavia

Text dotazu

Potřeboval bych si ověřit, kdy přesně byly založeny Pojišťovna Praha a Pojišťovna Slavia. Narážím na data 1869 anebo 1868. Bohužel potřeboval bych opravdu jasně vědět, ve kterém z těchto dvou roků opravdu dochází k založení Pojišťovny Slavia a Pojišťovny Praha. Děkuji.

Odpověď

Dle odborné literatury (viz níže) obě Vámi dotazované pojišťovny vznikly v roce 1869. Pro rozklíčování problematiky připojuji několik výňatků z publikace „Dějiny pojišťovnictví v Československu. Díl 1, Dějiny pojišťovnictví v Československu do roku 1918“, která je k vypůjčení např. ve fondu CIKS VŠE (Souborný katalog VŠE viz http://library.vse.cz), exempláře v jiných knihovnách v ČR lze dohledat pomocí Souborného katalogu ČR (http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=skcm).

 

Marvan, Miroslav, ed. a Patoprstý, Ján, ed. Dějiny pojišťovnictví v Československu. Díl 1, Dějiny pojišťovnictví v Československu do roku 1918. Praha: Novinář, 1989. 360 s.

 

kapitola „Vzájemná pojišťovací banka Slavia

„Roku 1869 vznikly v Praze hned dvě české pojišťovny – Slavia a Pojišťovna Praha.“

 

„Dne 5. května 1868 oznámilo c.k. policejní ředitelství česky „Jeho Vysokorodí, P. T. Panu hraběti Ottokaru Černinu a společníkům“, že „podle výnosu z dne 30. dubna 1868, č. 5861, vysoceslavné c.k. ministerstvo vnitra, srozuměvši se s ostatními ústředními úřady, jichž se týče, udělilo Vašemu Vysokorodí společníkům povolení k přípravným krokům k zařazení první české banky pro vzájemné pojišťovaní životů, kapitálů a důchodů pro Království a země na říšské radě zastoupené“. (513)

Na základě vládního povolení svolal předseda prozatímního výboru J. M. Šáry druhou schůzi na den 14. května 1868, a to opět do Staroměstské radnice. Kromě řešení interních záležitostí Slavie byla řešena otázka jejího spojení s druhou v podstatě také českou životní pojišťovnou Praha, která byla v té době rovněž zakládána.“

 

„Rozhodujícím úkolem však bylo dostáhnout schválení stanov nové pojišťovny. Podáním ze dne 23. května 1868 byly předloženy prostřednictvím policejního ředitelství pražskému místodržitelství se žádostí o schválení.  V žádosti se ještě nehovoří o Slavii, ale o První české bance pro vzájemné pojišťování života, zdraví, kapitálů a důchodů. Na výzvu ministerstva vnitra z června 1868, aby byly stanovy doplněny pojistnými sazbami, úmrtnostními tabulkami atd., byly v zájmu urychlení prací převzaty, vládou schválené tarify pojišťovny Janus pro pojištění „zdraví“ (nemocenské pojištění) a tabulky vídeňské pojišťovny Austria. Celkový materiál, odeslaný Chleboradem počátkem října 1868 pražskému místodržitelství, prošel zdlouhavým schvalovacím řízením, doprovázeným urgencemi ze strany představitelů Slavie, až konečně ministerstvo vnitra vyslovila, s některými výhradami, se stanovami souhlas (výnos místodržitelství z 31. ledna 1869, č. 5462, sdělený představitelům Slavie německy).“

 

 

kapitola „Pojišťovna Praha

„Dne 8. března 1868 se sešlo v místnosti spolku Merkur v Praze několik činitelů, mezi nimi i členové První české, aby jednali o založení české životní pojišťovny.“

 

„Dne 12. dubna 1868 se konala v Praze první valná hromada zakládané Prahy.“

 

„Práce na stanovách byly po valné hromadě rychle dokončeny a dne 13. května 1868 byl jejich návrh poslán mistodržitelství ke schválení.“

 

„Dne 17. ledna 1869 se v zasedací síni Staroměstské radnice konala valná hromada zakladatelů Prahy.“

 

„Přípravné období vyvrcholilo ustavující řádnou valnou hromadou (23. května 1869, Staroměstská radnice), na níž byl zvolen definitivní výbor pro první správní období,…“

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

18.10.2013 11:47

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu