datum úmrtí Bedřicha Vyšína

Text dotazu

Dobrý den, prosím zda by se dalo zjistit datum úmrtí Bedřicha Vyšína, nar. 26.3.1876 v Praze. Byl to hudební pedagog a skladatel, varhaník.
Údaj bychom potřebovali uvést na chystaném CD s varhaní hudbou, kde je i jeho skladba. Děkuji. Věra Prokopová, Teplice nad Metují

Odpověď

Dobrý den,

 prošli jsme řadu biografických zdrojů, hudebních slovníků, publikací týkajících se varhan, varhanní hudby atd., ale většina z nich Bedřicha Vyšína nezmiňuje, trochu podrobněji je zpracován v Československém hudebním slovníku osob a institucí a také v publikaci Pražské varhany, rok úmrtí však uveden není.

 * Vyšín Bedřich, čes. varhaník a hud. pedagog, n. 26. III. 1876, Praha. Absolv. varhanní odd. pražské kons. (1893/96). Měl v Praze hud. školu, byl varh. u Sv. Vojtěcha a u Nejsv. Trojice v Podskalí, řed. kůru u Sv. Petra a u Sv. Vojtěcha. Vyšly instruktivní skladby klav. 2ruční a 4-uční, jakož i varh. mezihry vánoční [Barvitius 1915 a 1916). Několik rkp skladeb podobného druhu. [HZ X-1941, č. 5, 9/10 (o jeho varh. Hře B. Petr).]

 Zdroj: Černušák, Gracian, ed., Štědroň, Bohumír, ed. a Nováček, Zdenko, ed. Československý hudební slovník osob a institucí. Sv. 2, M-Ž. 1. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965. Str. 933-934.

 * Sv. Vojtěch (Větší) v Jirchářích (uveden mezi varhaníky) BEDŘICH VYŠÍN, od 1. června 1897 do 8. února 1918; nar. 26. března 1876 v Praze, absolvoval studia na varhan, odd. konservatoře v letech 1893-1896.

 Zdroj: Němec, Vladimír. Pražské varhany. 1. vyd. Praha: František Novák, 1944. Str. 267. Naše poklady; sv. 1.

 Můžete se ještě zkusit obrátit na odborné knihovy, např. Knihovnu HAMU (Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze) - https://www.amu.cz/cs/info-sluzby/knihovny-amu/knihovna-hamu, Knihovnu Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR (http://www.imus.cz/cs/knihovna), Knihovnu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (http://knihovna.jamu.cz/index.html), Knihovnu Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty UK v Praze (http://musicology.ff.cuni.cz/knihovna.htm) nebo Knihovnu Pražské konzervatoře (http://www.prgcons.cz/renderDocument.php?documentID=49).

 

Obor

Hudba

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.09.2015 11:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu