datové úložiště, repozitář

Text dotazu

Chtěla bych se zeptat, jaké jsou možnosti využití datových skladů v knihovnách.

Odpověď

Dobrý den,

předpokládáme, že máte na mysli tzv. datové úložiště, tedy prostor k archivaci dat v digitální/elektronické podobě.
Velmi často se používá také termín repozitář, který plní funkci úložiště, které je odborně spravováno, zálohováno a zpřístupněno dle platných technických standardů vyhledávačům i webových prohlížečům. Platí, že dokumenty jsou udržovány ve formátech, které jsou ve chvíli získání a vyžádání dokumentu uživatelem použitelné, a že technologický vývoj je respektován i za cenu nutné konverze do kvalitnějšího nebo aktuálnějšího datového formátu zaručujícího plnou využitelnost a dostupnost - definice byla převzata z článku
Novák, Petr. Institucionální repozitáře - z červnové přednášky Briana Rosenbluma v STK. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 7 [cit. 2006-12-04].
Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3530>.
URN-NBN:cz-ik3530. ISSN 1212-5075.

Z výše uvedeného vyplývá, že knihovny po/využívají úložiště podle svých funkcí, rozdílné použití bude asi v národních knihovnách, jiné ve veřejných.
Na konferenci Archívy, knihovny, muzea v digitálním světě 2005 http://skip.nkp.cz/akcArch05.htm byla prezentována PhDr. Bohdanou Stoklasovou "Koncepce trvalého uchovávání knihovních sbírek tradičních a elektronických dokumentů v knihovnách ČR: současný stav a perspektivy", kde také zazněla informace o tom, že v roce 2006 by mělo dojít k zakoupení a zprovoznění centrálního datové úložiště pro celou Národní digitální knihovnu. Na výše uvedené adrese je k dispozici prezentace příspěvku.

Prohlédli jsme záznamy báze KKL (báze odborné knihovnické literatury), ovšem bez úspěchu. Obecné články o datových úložištích lze vyhledat v bázi ANL, báze je dostupná na našich www stránkách http://sigma.nkp.cz/F

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.01.2008 10:07

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu