Databáze ISBN

Text dotazu

Dobrý den
Rád bych se zeptal na možnost získání databáze ISBN vydaných v ČR, pro účely
použití při katalogizaci knih (a dalších informačních zdrojů), v podmínkách
organizace státní správy, konkrétně Armády.

Armáda v současné době řeší, jakým způsobem jednotně podchytit informační
zdroje (nejen knihy) uložené na svých pracovištích a skladech, a databáze
ISBN včleněná, jako jeden z číselníků, do informačního systému logistiky by
efektivně usnadnila práci mnoha lidem při shromáždění potřebných informací.

Odpověď

Dobrý den,

Dokumenty vydané v České republice jsou většinou zasílány do Národní knihovny v rámci povinného výtisku. Záznamy těchto titulů jsou následně vyhledatelné v bázi Česká národní bibiografie (ČNB, dostupná na adrese http://aleph.nkp.cz/F) . ČNB obsahuje bibliografické záznamy knih od roku 1901, starší data jsou postupně doplňována; záznamy novin a časopisů v relativní úplnosti od roku 1990; záznamy plakátů, reprodukcí, pohlednic, kalendářů, učebních pomůcek a her od roku 1992; záznamy map, plánů od roku 1994; záznamy kompaktních desek, gramofonových desek a magnetofonových kazet od roku 1992 a záznamy elektronických zdrojů vydaných na území České republiky od roku 1996.

Pro získání co nejúplnějších záznamů o produkci v ČR se tak ČNB jeví nejvhodnější zdroje.

Na možnost stahování záznamů a případnou konzulatci, jak pro vaše účely co nejefektivněji získat z České národní bibligrafie záznamy dokumentů, se prosím obraťte na Odbor zpracování fondů, který zajišťuje zpracování tištěných publikací (s výjimkou periodik) a vybraných speciálních dokumentů. Spolupracuje s knihovnami, institucemi a odbornými pracovišti v rámci ČR a v zahraničí a odpovídá za účast NK ve společných projektech a za plnění příslušných dohod. V rámci své odborné působnosti provádí koordinační, metodickou, poradenskou a konzultační činnost, tuto pravomoc mají v oblasti své působnosti i jednotlivá pracoviště.

Kontaktní údaje naleznete na adrese

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_odbor_ozf.htm .

Informace ohledně technické podpory knihovnických systémů a jejich funkcí můžete získat v Oddělení knihovního systému, viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_odd_oks.htm .

Sledováním produkce, nyní už pouze knižní, se dále věnuje báze O.K. - Ohlášené knihy, kterou buduje Národní agentura ISBN v ČR. Ta dále vytváří databáze nezbytné pro provoz systému ISBN v České republice: bázi vydavatelů účastnících se systému ISBN, logickou bázi ohlášených knih a ověřuje správnost čísel ISBN v záznamech báze vydaných knih.

Z báze ohlášených knih je produkován elektronický čtrnáctideník "O.K. - Ohlášené knihy". Od roku 2005 je tento 14ti deník pouze v elektronické podobě. Obsahuje záznamy knih ohlášených Národní agentuře ISBN v ČR, Národní agentuře ISMN v ČR a Agentuře CIP. Báze O.K. je dostupná na adrese url: http://sigma.nkp.cz/web/ok.htm , pro podrobnější informace kontaktujte Národní agenturu ISBN - isbn@nkp.cz .

Další bází, která eviduje oznámené knihy vydané na území ČR, je internetová Databáze vydaných titulů (DVT). V této databázi se mohou objevit pouze knihy ISBN (ISBN je povinně zadávaný parametr). Databázi zřídil a provozuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN), kontaktní informace naleznete na adrese http://www.sckn.cz/index.php?p=kontakty .

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.11.2010 14:24

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu