dary

Text dotazu

Prostřednictvím jakého dokumentu si může dárce vyžádat určité podmínky zacházení s darovanými knihami?

Pokud knihovna přijme dokumenty jako dar, musí z nich platit daň z příjmu? Na základě jakého zákona musí/nemusí daň platit?

Odpověď

Dobrý den,

 

určité podmínky pro zacházení s Vámi darovanými knihami si můžete sjednat prostřednictvím písemné darovací smlouvy. A při předávání darů je ještě podepisována smlouva o předání.

 

Zákon o knihovnách 257/ 2001 sbírky podle paragrafu 18 knihovny zavazuje k tomuto:

 

a) umístění knihovního fondu v podmínkách vhodných pro poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.

b) ochranu knihovního fondu před odcizením a poškozením, zejména ochránit jej před nepříznivými vlivy prostředí.

c) restaurování knihovních dokumentů, popř. jejich převedení na jiný druh nosiče, je-li to třeba k jejich trvalému uchování. 

 

Myšleny jsou všechny fondy, nejen darované knihy.

 

https://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/knihovni-zakon-257-2001-sb.-a-navazne-provadeci-prepisy/Zakon257.htm

 

Další specifické podmínky dárce určuje darovací smlouva a dohoda s knihovnou, která má být obdarována.

 

Všeobecně je doporučováno poslat knihovně či jiné instituci, které chcete darovat knihy, seznam daných titulů. 

 

Zde máte krátký článek objasňující náležitosti k přijímání darů v knihovnách:

 

https://duha.mzk.cz/clanky/pravni-poradna-prijimani-daru-v-knihovnach

 

Níže je odkaz na článek o darovacích smlouvách všeobecně.

http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/smluvni-pravo/konkretni-zmeny-ve-zvlastni-casti/darovaci-smlouva

 

V odpovědi na Vaší druhou otázku lze všeobecně uvést, že jde o status dané knihovny.

 

Tedy jestli má status veřejně prospěšného poplatníka nebo nemá status veřejně prospěšného poplatníka.

 

V případě, že má status veřejně prospěšného poplatníka je důležitý zákon V § 18a odst. 5 zákona o daních z příjmů.

http://zakony.centrum.cz/zakon-o-danich-z-prijmu/cast-2

 

Na stránkách  Ústřední knihovnické rady ČR se nachází zápis z 32 zasedání, který je veřejně dostupný. Naleznete tam další dělení knihoven se statusem veřejně prospěšného pracovníka.

 

http://ukr.knihovna.cz/zapisy-z-porad-ukr/

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.11.2019 20:49

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu