Dar do knižního fondu Washington Library

Text dotazu

Dobrý den, stručně charakterizovat Washington Library a zda a za jakých podmínek lze této instituci úspěšně darovat odbornou publikaci (např. přírodovědnou) v neanglickém jazyce (např. v češtině), jen se stručným souhrnem v angličtině. Zařadí tato knihovna darovanou knihu do svých fondů?

Odpověď

Dobrý den,

bohužel nevíme přesně, kterou knihovnu máte přesně na mysli. Ve Washingtonu existuje velké množství knihoven, např. Washington State Library - http://www.secstate.wa.gov/library/?, Washington Public Library - http://www.pwpl.org/, Library of Congress - http://www.loc.gov/index.html.
Další knihovny můžete vyhledat v různých adresářích - http://wlo.statelib.wa.gov/libsearch.cfm,
http://lists.webjunction.org/libweb/.

Charakteristiku vybrané knihovny zajisté najdete na jejích webovských stránkách, s dotazem na možnost darování knihy v jiném jazyce než v češtině je nutné směřovat přímo na oddělení doplňování fondu dané knihovny (např.
Kongresová knihovna má speciální sbírku Czech and Slovak Collection - http://www.loc.gov/rr/european/coll/czec.html, u ostatních knihoven by se jejich zájem o neanglickou produkci pravděpodobně řídil specializací knihovny, strukturou jejich uživatelů atd.).

Obor

Informace o knihovně

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.01.2008 14:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu