Daňový systém Austrálie a Nového Zélandu

Text dotazu

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o doporučení literatury k mé bakalářské práci. Konkrétně potřebuji literaturu, kde bude uvedena daňová soustava Austrálie a Nového Zélandu. Dále bych se chtěla zeptat zda touto literaturou Národní knihovna disponuje a zda by bylo možné si ji vypůjčit? Předem děkuji za odpověď a Vaši ochotu.

Odpověď

Dobrý den,

v možnostech této služby je pouze dohledání literatury do plus mínus pěti záznamů. Pokud byste měla zájem o vyhledání většího množství titulů, jedná se již o vytvoření tzv. rešerše. Musela byste si tedy zažádat o vytvoření rešerše. Tato služba je však placená. A vzhledem k tomu, že se jedná o bakalářskou práci, je třeba dodat i souhlas vašeho vedoucího práce, že rešerši můžeme vytvořit. Více viz: http://www.nkp.cz/sluzby/reserse.

 

My jsme vyhledali několik dokumentů, viz.:

* ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii : daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU, zdanění finančního sektoru. 6. aktualiz. a přeprac. vyd. včetně CD. Praha : Linde Praha, 2013. ISBN 978807201925 978-80-7201-925-0 (brož.).

* MACHOVÁ, Zuzana; KOTLÁN, Igor. (ed.) Taxes in the World : 2nd International Scientific Conference : proceedings : December,R13-14,R2012, Trojanovice, Czech Republic. Ostrava  : VŠB - Technical university of Ostrava  , 2012. ISBN 978-80-248-2902-9 (brož.).

* FICBAUER, Jiří; FICBAUER, David. Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy. 5., aktualiz. vyd. Ostrava  : Key Publishing  , 2012. ISBN 978-80-7418-143-6 (brož.).

* Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha  : Orac , 1993-2005. ISSN 1210-8103.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000359018&local_base=NKC ]

* Vilhelm, Václav a Picková, Alice. Zdanění a sociální zabezpečení v zemědělství: srovnání situace ČR a vybraných států: (informační studie). Praha: Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 2009. 76 s. ISBN 978-80-86671-66-6.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002009991&local_base=NKC ]

 

K vyhledávání jsme užívali tato klíčová slova: daně, daňové systémy, Austrálie, Nový Zéland. Až budete vyhledávat sama, můžete využít i další podobná klíčová slova a také je kombinovat, pokud zvolíte tzv. rozšířené vyhledávání.

Zda jsou tyto a případně další dokumenty dostupné i v NK ČR zjistíte tak, že zadáte jejich název do našeho online katalogu http://aleph.nkp.cz/cze/nkc. Až najdete požadovaný dokument, rozklikněte ikonu "exempláře", podle toho poznáte, zda jsou dokumenty přístupné, jestli je možné půjčit si je domů nebo jen do studovny.

Případně pokud budete vyhledávat v jednotné informační bráně či souborném katalogu Caslin, bude u záznamu vypsáno, v kterých knihovnách se dokument nachází. Většinou s možností, přepnout se přímo do katalogu konkrétní knihovny. Pokud by se dokument, který budete potřebovat nenacházel v knihovně do které chodí a jste zde registrovaná, můžete si ve "své" knihovně zažádat o tzv. meziknihovní výpůjčku.

Dále můžete vyhledávat např. v:

* Jednotná informační brána - technika: http://tech.jib.cz/vyhledavac

* Jednotná informační brána - právo: http://pravo.jib.cz/vyhledavac

* článková databáze ANL http://aleph.nkp.cz/cze/anl

* Souborný katalog české republiky Caslin (pro knihy) http://aleph.nkp.cz/cze/skc

* Souborný katalog české republiky Caslin (pro periodika) http://aleph.nkp.cz/cze/skcp

 

Případně se také můžete obrátit na nějakou knihovnu, která je přímo zaměřena na ekonomiku, např.:

* Ekonomicko-správní fakulta - knihovna: http://www.econ.muni.cz/stredisko-vedeckych-informaci/

* Knihovna VŠE Praha: http://www.fm.vse.cz/o-fakulte/oddeleni/knihovna/

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.03.2014 11:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu