dále od hradu, dále

Text dotazu

Dobrý den,
spojují historici volání "Dále od hradu dále nebo se stane......" opravdu se záchodem, nebo to spíš znamenalo obyčejné "Stůj nebo střelím"? Díky

Odpověď

Dobrý den,

záchod, toaleta nebo kloset provází lidstvo už od historických časů. První zmínky o záchodech se objevily kolem 5. století před naším letopočtem. Nejednalo se už o pouhé díry v zemi, ale jednalo se o promyšlený systém vodní kanalizace. Princip vodních záchodů byl zdokonalen ve starém Řecku a Římě, kde byly toalety součástí lázní.

Ve středověku se vrátil zpět suchý záchod, který se na hradech nazýval většinou Prevét a byl umístěn ve věžích. Obsah takového záchodu poté dopadal přímo pod hradby.

Hrady byly v té době nejdokonaleji  zásobovány a zbavovány odpadních  vod a byly  uzpůsobené i několikaměsíčnímu vojenskému obléhání. Zde, na poměrně malém prostoru, bylo odstraňování výkalů a zachování zdrojů pitné vody nejen životní nutností, ale i součástí vojenské strategie.

Zmíněné odpadky v případě obležení totiž mohly být shromažďovány v bečkách a praky metány v šiky nepřátel. Traduje se pověst, že z tohoto důvodu se na hradech volalo: " Dále od hradu dále ať se nestane neštěstí nenadálé."

Vlastní hrad tak sice zůstával čistý, hradní příkop a nejbližší okolí se ovšem podobaly otevřené žumpě. Všechna tato opatření ve své podstatě problém hygieny neřešila, jen odsouvala nepříjemné páchnoucí splašky co nejdál od nosů obyvatel. Odpadní voda vypouštěná do řeky byla o několik desítek metrů dál po proudu jinými lidmi čerpána jako pitná. V případě studní byla situace obdobná. Splašky rozpouštěné deštěm se vsakovaly do podzemních vod a původci nemocí se tak mohli do studní dostat stejně dobře jako do řeky.

S příchodem renesance se i u hygienických potřeb začalo dbát na vzhled, proto umyvadla, kohoutky a záchody začaly být zdobeny různými uměleckými ornamenty.

Splachovací záchod neboli WC (water closet) vychází z gravitační kanalizace, jejíž principy byly známy již ve starověku. Přesto trvalo poměrně dlouho, než se tento systém v Evropě ujal.

Zásadním zlomem v historii záchodu byl vynález sira Johna Haringtona, který v roce 1596 sestrojil pro Alžbětu I. splachovací toaletu. V Anglii nebyl tento vynález kladně přijat na rozdíl od Francie.

Splachovací záchod byl od té doby stále vylepšován a byl doplněn o patenty, které přetrvaly do dnešní doby. Například systém, který využívá stojící vody k uzavření kanalizace, aby nedocházelo k úniku pachů. Dalším zlepšením bylo ovladání, které bylo doplněno o plovoucí ventilový systém ke splachování.

Systém původního splachovacího záchodu se s drobnými změnami využívá dodnes. Pokrok a technika jdou stále dopředu a zasáhli i tuto oblast. V dnešní době se můžeme setkat už s plně automatizovanými záchody se samostatným čištěním nebo se záchody ovládanými senzory nebo hlasem.

Zdroj :

* R.Šolc. Kam i císař pán chodil pěšky. Praha : Olympia 1998

* http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1chod

* http://wc-na-zachod.ic.cz/historie-zachodu-turecky-zachod-toaleta-splachovaci-wc.html

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.02.2014 12:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu