Dá se koupit rotunda svaté Kateřiny ve Znojmě?

Text dotazu

Dá se koupit rotunda svaté Kateřiny ve Znojmě?

Odpověď

Dobrý den,

rotunda sv. Kateřiny je v současné době majetkem Města Znojma jakožto samosprávního celku, tzn. jedná se o obecní majetek.  S majetkem obce se pak nedá „libovolně“ nakládat. Jak ustanovuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, není možno si majetek obce, ať už movitý či nemovitý, „jen tak“ koupit.
Pokud by však k prodeji dojít mělo, obec musí ze zákona tento svůj záměr zveřejnit – a to po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli případní zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec zveřejnit též způsobem v místě obvyklým.

Jelikož se však nyní bavíme o nemovité národní kulturní památce (dále jen NKP; za národní kulturní památku byla rotunda sv. Kateřiny vyhlášena 30. 3. 1962) stát zasahuje určitým způsobem i do nakládání s ní.

Vlastník nemovitosti, vedené jako NKP, je ve výkonu svého vlastnického práva omezen institutem předkupního práva státu (§13 zákona č. 20/1987 Sb.). Znamená to, že pokud vlastník udá záměr nemovitost prodat, je povinnen ji přednostě nabídnout ke koupi Ministerstvu kultury ČR. Poté je stanovena lhůta šesti měsiců, kdy má ministerstvo čas na kladné vyřízení žádosti – po této době právo státu pro daný prodej zaniká.

Pokud by však nastala situace, že státu nemovitost vedená jako NKP nabídnuta nebyla, Ministerstvo kultury může právo státu na přednostní koupi uplatnit zpětně do tří let od prodeje takové nemovitosti.

Nyní tedy k samotnému Vašemu dotazu: rotundu sv. Kateřiny si zakoupit nemůžete, leda že by byla nabídnuta městem k prodeji – pokud by ovšem o její koupi neměl zájem stát.

Použité zdroje

1. Český úřad katastrální a zeměměřický [online]. ©2004-2019. [cit. 2019-01-29]. Dostupné z: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

2. ČEVONOVÁ, Jana. Chráníme nemovitou národní památku. In: Národní památkový ústav [online]. 4. 3. 2013. [cit. 2019-01-29]. Dostupné z: http://previous.npu.cz/[…]/

3. Památkový katalog. In: Národní památkový ústav [online]. ©2015. [cit. 2019-01-29]. Dostupné z: https://www.pamatkovykatalo[…]resenter=LegalStatesResults

Obor

Právo

Okres

Znojmo

Knihovna

Datum zadání dotazu

28.01.2019 10:39

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu