Cyklické výkyvy v české ekonomice v letech 2000-2011

Text dotazu

Vybrala jsem si téma na diplomovou práci: Analýza
cyklických výkyvů v české ekonomice v letech 2000-2011.

Odpověď

Dobrý den,

zasílám seznam možné literatury vztahující se k tématu vaší připravované diplomové práce. Další pak můžete najít v Souborném katalogu VŠE na adrese https://knihovna.vse.cz/ nebo prostřednictvím portálu Knihovny https://www.knihovny.cz/. Uvádím i závěrečné práce, předem však upozorňuji, že to nejsou volně dostupné zdroje. K přístupu do databáze závěrečných prací je nutná autentifikace. Přístupová práva do akademické sítě vydá Výpočetní centrum na základě platné registrace pro knihovní služby.

Literatura:

Spěváček, Vojtěch: Transformace české ekonomiky :  politické, ekonomické a sociální aspekty. Praha : Linde, 2002. ISBN 80-86131-32-7 (brož.)

Slaný, Antonín: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha : Beck, 2003. ISBN 80-7179-738-3 (brož.)

Kliková, Christiana: Hospodářská politika. Ostrava : Institut vzdělávání Sokrates, 2003. ISBN 80-86572-04-8 (váz.)

Janáček, Kamil: "Podivné" chování spotřeby v průběhu transformace : jedenáctý seminář České společnosti ekonomické v řadě "Ekonomické teorie a česká ekonomika" . Praha : Česká společnost ekonomická, 1999.

Holman, Robert: Ekonomie. Praha : C.H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-006-5 (váz.)

Holman, Robert. : Makroekonomie : středně pokročilý kurz. Praha : C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7179-861-3 (brož.)

Holman, Robert: Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. Praha : C.H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-862-0 (brož.)

Hayek, Friedrich August von: Money, capital & fluctuations :  early essays. London : Routledge & Kegan Paul, 1984. ISBN 0-7100-9921-5 (váz.).

Czesaný, Slavoj: Hospodářský cyklus :  teorie, monitorování, analýza, prognóza. Praha : Linde, 2006. ISBN 80-7201-576-1 (brož.)

Loužek, Marek: Patnáct let od obnovení kapitalismu v naší zemi :  sborník textů. Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2006. ISBN 80-86547-52-3 (brož.).

Romer, David: Advanced macroeconomics. Boston : Irwin/McGraw-Hill, 2006. ISBN 0-07-287730-8 (váz.).

Závěrečné práce . elektronický zdroj, nejsou volně dostupné

Bartoňová, Iveta: Dopady průběhu hospodářského cyklu na automobilový průmysl v České republice a komparace s vývojem v zahraničí. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2011

Báča, Petr: RBC model - aplikace na ČR. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2010.

Nedvědová, Kateřina: Hospodářský cyklus a ekonomická transformace v České republice. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2010

Strejčková, Martina: Vliv hospodářské politiky na příčiny, průběh a důsledky cyklického vývoje ekonomiky v ČR v letech 1989-2009. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2011

Internetové zdroje:

https://www.vsem.cz/data/data/sis-ukazky-kapitol/uc_zma_kapitola.pdf 

https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/

https://cbaonline.cz/ 

https://www.czso.cz/csu/czso/domov 

http://www.cepin.cz/cze/prednaska.php?ID=75

https://nb.vse.cz/~arltova/vyuka/crsbir02.pdf 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

18.01.2012 15:14

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu