ČVTS a ČSVTS

Text dotazu

Dobrý den,potřeboval bych prosím vědět, jaký je rozdíl mezi ČVTS a ČSVTS, kdy (přesnější datum) byly tyto společnosti poprvé založeny (tj. před r. 1989).

Odpověď

Dobrý den,
 
děkujeme Vám za zaslání Vašeho dotazu.
Publikace "Malá československá encyklopedie - I. svazek A-Č z roku 1984"
popisuje "Československou vědeckotechnickou společnost" takto: "ČSVTS - celostátní dobrovolnická zájmová spol. organizace, členská organizace Národní fronty ČSSR řízená
Ústřední radou ČSVTS. Má 550 000 členů - inženýrů, techniků, ekonomů, dělníků,
družstevních rolníků, vědců, vedoucích hospodářských pracovníků, zlepšovatelů, vynálezců a novátorů. V ČSR řídí činnost společnosti Česká rad, v SSR Slovenská rada ČSVTS. Organizace se vytvářela od 1955 jako řada oborových vědeckotechnických společností při ČSAV. 1959 byly usnesením vlády ČSSR tyto společnosti z ČSAV vyčleněny a byla vytvořena jednotná samostatná celostátní organizace při ROH. ČSVTS má 23 odb. společností, 6 komitétů a 10 komisí, které řídí příslušné nár. orgány ČSVTS. Společnost soustřeďuje zájem v oblasti vědy a tech. na hl. články tech. rozvoje nár. hospo., organizuje konference a sympozia v mez. měřítku, působí na zvyšování tech. úrovně všech všech svých členů i pracovníků v čs. průmyslu. Formuluje obj. stanoviska v oblasti nové tech. při důležitých rozhodování hospo. a polit. orgánů Ř. pr. (1978)."
 
Nástupnickou organizací "Československé vědeckotechnické společnosti" je Český svaz vědeckotechnických společností (ČSVTS) byl založen v roce 1990 po rozdělení Československé vědeckotechnické společnosti na dva národní svazy. Další informace naleznete na této adrese http://www.csvts.cz/csvts/
 
Na stránkách http://www.csvts.cz/clenskeorg/ je seznam členských organizacích ČSVTS, mezi české vědeckotechnické společnosti patří tyto:
 
Česká vědeckotechnická spol. pro aplik. kyber. a informatiku
Česká vědeckotechnická společnost pro informatizaci a informační technologie
Česká vědeckotechnická společnost spojů
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
 
Co se týká ČVTS nenašla jsem informace o vzniku této organizace v žádném slovníku či encyklopedii. V prostředí volného Internetu jsem nalezla informaci, že po rozdělení republiky byla Česká vědecko-technická společnost přejmenována na Českou strojnickou společnost (http://almanach.spsnome.cz/ukazky/almanach.php).
Na stránkách http://www.strojnicka-spolecnost.cz/ se nachází informace, že Česká strojnická společnost je dobrovolným členem Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS) www.csvts.cz.
 
Na stránkách encyklopedie Wikipedia je také informace o obou organizacích.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Národní_fronta_Čechů_a_Slováků
 

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

20.12.2010 12:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu