"A je to v čudu". Co je čudo a kde se nachází.

Text dotazu

Často jsem slyšela větu :" A je to v čudu/Čudu.. Zajímalo by mě 1)zda takové místo opravdu existuje a pokud ano, kde a 2)význam či původ této věty
děkuji moc

Odpověď

Dobrý den,

prošli jsme několik základních publikací zaměřených na rčení a pořekadla, slovníky spisovné i hovorové češtiny a výsledek je - mírně řečeno - mnohovrstevný.

Spojení být v čudu vysvětluje:
Slovník české frazeologie a idiomatiky / František Čermák, Hronek ... [aj.]. Praha : Academia, 1994. 2 sv.
Význam spojení je zřejmý - něco je ztraceno, promeškáno ap.
Ve svazku 2., s. 184, pod heslem být v tahu: čudu je tvarem slova čoudu, tj. být v čoudu, čoud tu znamená kouř. Podobného původu je být v tahu; být v prachu odkazuje zřejmě k biblickému v prach se obrátíš.
Slovník české frazeologie a idiomatiky / František Čermák, Hronek ... [aj.]. Praha : Leda, 2009. 4 sv.
Ve svazku 4., s. 184, pod heslem je (to) v čudu: Člověk zklamaně, vůči druhému o vyhlédnutém a žádaném cíly snahy, plánované akce popřípadě důležitém předmětu, po vynoření se překážky, zásahu, po krádeži třetího....ve významu je to bohužel zmařené, je to ztracené-pryč,  (a je potřeba se bez toho obejít). Synonymum: je to zmařené, je to ztracené, je to v hajzlu/tahu.

Co se týká zeměpisného umístění snad nejblíže je Čudské jezero na hranici Estonska a Ruska a snad i Čudov což je mužský klášter v Moskvě. Zde lze také nalézt vysvětlení pojmu "Čudové". Jedná se o ruský původní výraz pro cizince, kmeny přicházející z uralsko-altajské oblasti.
(podrobně uvádí Ottův slovník naučný, sv. 6, str. 820-821)

Problematikou "čuda" se zabývá i několik webových stránek více či méně fundovaných a vtipných např.:
http://andulla.cz/Zajimavosti/PenizeVCudu.htm
http://www.e-kniha.com/proc-se-rika-je-to-v-cudu.html
V delším pojednání se zde uvádí, že se jedná o "kauzu" českomoravského úvěrového družstva ČUD z Horních Počernic, které stálo u prvopočátků finančního leasingu automobilů v Československu. Bohužel stálo ale i u zrodu toho, co dnes známe pod pojmem tunelování, což je nekalá činnost, na jejímž konci je zjištění, že vaše peníze jsou prostě - v čudu! (nebo v ČUDu?)

Dále je možné vyvozovat závěry i z toho, že existuje slovenské slovo čudo, které má i variantu čud a které znamená kouzlo.

Knihu "Jaké je to asi v Čudu" s ilustracemi Vlasty Baránkové (a také text k písničce stejného názvu, na hudbu Jaroslava Uhlíře) napsal Zdeněk Svěrák. I když v anotaci této půvabné dětské vtipné knihy se lze dočíst, že "kde je Čudo... se nedozvíme".


Za Krajskou knihovnu v Pardubicích
Dana Bošková

Použitá literatura:
Ottův slovník naučný : llustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. 6., Čechy - Danseur Praha : J. Otto, 1893.

Pokorný, Jindřich, 1927-2014 Zakopaný pes : aneb o tom, jak, proč a kde vznikla některá slova, jména, rčení, úsloví, pořekadla a přísloví / Jindřich Pokorný ; [ilustroval Václav Kabát] Praha : Albatros, 1976.

Zaorálek, Jaroslav, 1896-1947 Lidová rčení / zpracoval Jaroslav Zaorálek V Praze : Fr. Borový, 1947. ISBN: (Váz.)

Spalová, Olga, 1914-1987 Co to je, když se řekne... / Olga Spalová Praha : Svoboda, 1968.

Slovník české frazeologie a idiomatiky. 4, Výrazy větné / hlavní redakce František Čermák ; autorský kolektiv František Čermák ... [et al.] Praha : Leda, 2009. ISBN: 978-80-7335-215-8

Slovník české frazeologie a idiomatiky. Výrazy slovesné R-Ž / [vedoucí kolektivu František Čermák, Jiří Hronek] Praha : Academia, 1994. ISBN: 80-200-0428-9 (2. díl)

Příruční slovník jazyka českého. 1. díl, A-J Praha : Státní nakladatelství : Česká akademie věd, 1935-1937.

       

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Krajská knihovna v Pardubicích

Datum zadání dotazu

06.10.2014 12:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu