čtenáři kategorie young adults

Text dotazu

Dobrý den, mohli byste mi prosim doporucit literaturu,ktera se zabyva ctenari knih,konkretne kategorie young adults (mladi dospely,vek cca 15-25 let)?Konkretne potrebuji to, co se tyka jejich nakupniho,spotrebniho a ctenarskeho chovani.Jak se chovaji pri cetbe,co je zajima,podle ceho vybiraji knihy atd.Jde tedy spise o marketing.Velice Vam dekuji

Odpověď

Dobrý den,

bohužel literatury na téma chování a zvyky při výběru knih a samotném čtení u dospívajících bohužel mnoho není. Většina literatury se týká knih pro dospívající obecně. Níže Vám v přehledu uvádíme některé knihy, které by mohly obsahovat informace, jak mladí lidé čtou:

* Homolová, Kateřina. Pedagogicko-didaktické a psychosociální aspekty pubescentního čtenářství. Vyd. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. 126 s. ISBN 978-80-7368-641-3.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200906/contents/nkc20091928507_1.pdf

* Jones, Patrick, Gorman, Michele a Suellentrop, Tricia. Connecting young adults and libraries: a how-to-do-it manual for librarians. 3rd ed. New York: Neal-Schuman, 2004. 438 s. How-to-do-it manuals for librarians; no. 133. ISBN 1-55570-508-1.

* Donelson, Kenneth L. a Nilsen, Alleen Pace. Literature for today's young adults. 7th ed. Boston: Pearson/Allyn and Bacon, C2005. xvii, 478 p. ISBN 0-205-41035-9.

* Štědroňová, Eva, ed. a Koudelková, Eva, ed. Současnost literatury pro děti a mládež: Liberec 14.-15. dubna 2010. Vyd. 1. Liberec: Bor, 2010. 144, [3] s. Jazyky a texty. ISBN 978-80-86807-62-1.

* Cigánková, Julie. Vývoj čtenářství na vesnici a ve městě, regionální studie = Developement of the rural reading habits and the reading habits in a provincial town, a regional study. Opava: [vl.nákl.], 2010. 54 s.

Pozn.: publikaci jsme neměli v ruce, nelze tedy říct, zda se bude zabývat také čtením u mládeže

 

Tyto knihy dohledáte v Souborném katalogu ČR (dostupný na drese http://aleph.nkp.cz/F), kde také můžete vyhledat další knihy pomocí klíčových slov čtení, čtenáři, mládež, zvyky, literatura, apod. Při zadání dotazu doporučujeme využít zástupný znak * pro pravostranné rozšíření, tzn. při zadání čten* bude vyhledáno čtení, čtenářství, čtenář, apod.

 

Pokud byste měla zájem také o české články, opět na adrese http://aleph.nkp.cz/F je dostupná báze ANL - články v českých novinách, časopisech a sbornících.

* Homolová, Kateřina. Pubescentní čtenář - jeho výzkum a modelování. Čtenář, 2009, 61(10), s. 343-347. ISSN 0011-2321.

* Homolová, Kateřina. Kniha a pubescentní čtenáři: dílčí závěry z výzkumu pedagogicko-didaktických a psychosociálních aspektů dětského čtenářství. Knihovnický zpravodaj Vysočina [online], 2008, 8(1) [cit. 2013-04-16]. ISSN 1213-8231. Dostupné z: http://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=959.

* Gašparovičová, Anna. Výzkum četby mládeže na Slovensku. Čtenář, 2012, 64(7/8), s. 283-286. ISSN 0011-2321.

* Vybíralová, Radka. Čtenářství u studentů humanitních věd. Čtenář, 2012, 64(3), s. 95-100. ISSN 0011-2321.

* Toman, Jaroslav. Profil dětského čtenáře 21. století v badatelské reflexi (česká realita). Současnost literatury pro děti a mládež. Liberec: Bor, 2009. s. 33-44. ISBN 978-80-86807-79-9.

* Skálová, Jana. Využití starší české literatury v četbě adolescentních čtenářů. In: Současnost literatury pro děti a mládež: Liberec 9. a 10. září 1997. II.. Liberec: Technická univerzita, 1998. s. 47-49. ISBN 80-7083-269-X.

* Součková, Alena. Četba dnešních dětí a mládeže - několik čísel a zajímavostí z výzkumů. U nás, 1997, 7(1), s. 13-14. ISSN 0862-9366.

* Pourová, Jitka. Výzkum současného stavu četby a příjmu literárních děl 14-18 letými čtenáři se zaměřením na estetickou funkci. Čtenář, 1996, 48(7/8), s. 256-262. ISSN 0011-2321.

 

Zajímavé by pro Vás také mohly být články ze zahraničních licencovaných online databází, ukázkou Vám uvádíme:

* van Schooten, E., K. de Glopper, and R.D. Stoel. "Development Of Attitude Toward Reading Adolescent Literature And Literary Reading Behavior." Poetics 32.5 (2004): 343-386. Poetics. Oct2004, Vol. 32 Issue 5, p343-386. ISSN 0304422X

* Creel S. Early Adolescents' Reading Habits. Young Adult Library Services [serial online]. Summer2007 2007;5(4), s. 46-49. ISSN 15414302.

 

Přehled licencovaných online databází dostupných v NK ČR naleznete na adrese http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju, pokud jste studentkou vysoké školy, přístup k licencovaným zdrojům bude mít jistě také fakultní knihovna. Využít můžete multioborové databáze typu Academic Search Complete nebo oborové zaměřené na knihovnictví (např. Library and Information Science Abstracts), psychologie nebo sociologie. Zajímavá by pro Vás také mohla být volně dostupná databáze vzdělávání ERIC (http://www.eric.ed.gov/).

Pokud byste potřebovala podrobnější informace, můžete se s dotazem obrátit na kolegy z knihovny Knihovnické literatury (http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=04_knihovna_knihovnicke_literatury.htm) nebo položit dotaz N8rodní pedagogické knihovně, která je také zapojena do služby Ptejte se knihovny (http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/uiv-narodni-pedagogicka-knihovna-komenskeho/). 

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.06.2013 08:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu