Čsl. legie na Rusi a ruský státní poklad

Text dotazu

Je všeobecně známo, že čsl. legie měly po jistou dobu v držení část ruského státního zlatého pokladu, který pak 1.3.1920 předali ruské straně, ale údajně byl jimi ukraden (část). V některých dokumentech co jsem našel na internetu se uvádí 1 143 bedniček a v některých pak 5 143 bedniček zlata. Chtěl bych vědět co je správné.

Odpověď

Dobrý den,

v knize Anabáze ( SAK, Radim. Anabáze: Drama československých legionářů v Rusku ( 1914 - 1920 ). Jinočany: H&H, 1996.) se o ruském státním pokladu píše na straně 154 toto:
""Zlatý vlak" stál zatím na slepé koleji irkutského nádraží, společně střežen legionáři a rudými vojáky. Když Čechoslováci, požádáni samarskou vládou Komitétu členů Ústavodárného shromáždění, převzali po pádu Kazaně ochranu ruského zlatého pokladu, bylo třeba k jeho dopravě sta vagónů. Po třinácti měsících stačilo už pouhých dvacet osm. A k tomu ještě, navzdory přísným opatřením, se v noci na 12. ledna ztratilo třináct bedniček zlata. Zrána 1. března 1920 se v Irkutsku objevili první vojáci rudé armády a ještě téhož dne byla utvořena smíšená rusko - československá komise, která měla předat státní poklad úředníkům sovětské vlády. Členové komise spočítali, že jeho obsah je uložen v 5 143 bedničkách a v 1 678 vojenských tlumocích."
Tyto údaje potvrzuje i A report ( čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR ), který naleznete v digitalizované podobě na stránkách:
http://www.army.cz/avis/areport2005/ar5str.pdf
( Je zde celý článek o "zlatém vlaku" a ruském státním pokladu )
Další literatura k tématu:
KRATOCHVÍL, Jaroslav. Cesta revoluce : československé legie v Rusku. Praha : Čin, 1922.
Československé legie v Rusku (2001 : Praha, Česko) Československé legie v Rusku : sborník příspěvků z kolokvia 9.5.2001 v Praze. Praha : Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2003. 153 s. ISBN 80-7050-412-9.
KLEVANSKIJ, Aleksandr Charitonovič. Českoslovenští internacionalisté a legionářský sbor v Rusku. Praha : Horizont, 1973.
PICHLÍK, Karel. Českoslovenští legionáři : (1914-1920). Praha : Mladá fronta, 1996. 282 s. ISBN 80-204-0580-1.
MUŠKA, Jiří. K úloze československých legií v Rusku. Praha : Mír, 1954.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.01.2008 18:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu